Home > Programmes > Minor programmes

Minorruimte

De Faculteit der Geesteswetenschappen biedt een aantal minoren aan. Een minor is een samengesteld samenhangend pakket van vakken en omvat 30 studiepunten.

Vrijwel alle bachelorprogramma's hebben een profileringsruimte (ook wel: minorrruimte) van 30 studiepunten. Deze profileringsruimte kun je op verschillende manieren invullen, bijvoorbeeld met een studie in het buitenland, een stage, keuzevakken of (educatieve) minor.

Een minor is een samengesteld samenhangend pakket van vakken, bedoeld ter verbreding of verdieping van de eerste major of de combinatie van majoren. Bekijk hieronder het overzicht van de minoren in het studiejaar 2015-2016.

Aanmelden voor een minor

Keuzevakken

Je kunt ook een los vak van 6 EC bij ons volgen of zelf een pakket samenstellen dat aansluit bij je interesses. Kijk in de studiegids voor de mogelijke vakken. Je samengestelde pakket dient nog wel door de examencommissie van de VU (of van je eigen universiteit) te worden goedgekeurd.

Indien je aan de VU studeert kun je je voor de vakken van de minor inschrijven onder 'extra curriculaire opleiding'. Als je van buiten de VU komt dien je je in te schrijven als bijvakker.

Studenten Wijsbegeerte

Bachelorstudenten Wijsbegeerte dienen een niet-wijsgerige minor te volgen buiten de afdeling Wijsbegeerte. Dit is een verbreding van je wetenschappelijke vorming. Wil je buiten de VU een minor volgen? Dat kan in Nederland zonder extra kosten als je studiefinanciering ontvangt. Je kunt ook een minor in het buitenland doen.

Alle minoren van Geesteswetenschappen op een rij

 • God in Nederland
 • Engels
 • American Studies
 • Antieke cultuur
 • Antieke religie in context
 • Digital Humanities
 • European History and Culture
 • Griekse taal en cultuur
 • Inleiding in de West-Europese archeologie
 • Journalistiek
 • Latijnse taal en cultuur
 • Aan de slag met literatuur
 • Amsterdam Stadsgeschiedenis
 • Spaans
 • Taal en cultuur Oude Nabije Oosten
 • Taal en gehoor - universitair
 • Taal en gehoor - logopedie
 • Vreemde talen leren
 • Filosofie
 • Philosophy of Freedom

Ben je op zoek naar een minor die niet in deze lijst staat? Bekijk dan het hele overzicht van minoren aan de Vrije Universiteit.

© Copyright VU University Amsterdam

spamfuik@vu.nl