Home > Bedrijf en samenleving > Bijzonder hoogleraren

Bijzonder hoogleraren

Een bijzonder hoogleraar is in Nederland, een hoogleraar aan een faculteit/instituut, die niet door die universiteit wordt betaald en niet deel uitmaakt van de officiële personeelsformatie van die universiteit. Vaak worden dergelijke posten betaald uit speciale fondsen, legaten, of door stichtingen of bedrijven uit min of meer ideële overwegingen of om het eigen vakgebied of de eigen interesse wat meer cachet te geven. Doorgaans is de aanstelling van een bijzonder hoogleraar tijdelijk en parttime.

Hieronder vind je een overzicht van de hoogleraren met bijzondere leerstoelen die aan de Faculteit der Geesteswetenschappen zijn gevestigd.

Overzicht


-----------

Leerstoelhouder prof. dr. F.M. Doorman
Gevestigd door DIA
Gefinancierd door DIA

-----------

Leerstoelhouder prof. dr. ir. F.J. Dijksterhuis
Gevestigd door Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting
Gefinancierd door Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting

-----------

Leerstoelhouder prof. dr. W.M.H. Hupperetz
Gevestigd door Koninklijk Oudheidkundig Genootschap
Gefinancierd door Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

-----------

Leerstoelhouder dr. M. Martijn
Gevestigd door C J de Vogelstichting
Gefinancierd door CJ de Vogelstichting

-----------

Leerstoelhouder dr. W.A.H. Modest
Gevestigd door Stichting Nationaal Museum van Wereldcul
Gefinancierd door drs Stijn Schoonderwoerd, Directeur

-----------

Leerstoelhouder prof. dr. R.C.M. van Steensel
Gevestigd door Stichting Lezen
Gefinancierd door Stichting Lezen

-----------

Leerstoelhouder G. Meynen
Gevestigd door GGZ Ingeest
Gefinancierd door GGZ Ingeest

-----------

Leerstoelhouder prof. dr. H.W. de Regt
Gevestigd door Stichting Het Vrije Universiteitsfonds
Gefinancierd door VU-Fonds

-----------

Leerstoelhouder prof. dr. A.W. Badenoch
Gevestigd door Nederlands Instituut Beeld en Geluid
Gefinancierd door Nederlands Instituut Beeld en Geluid

-----------

Leerstoelhouder prof. dr. P.J.M. Govaerts MD
Gevestigd door Cochlear
Gefinancierd door Cochlear

Beeld en Geluid

Leerstoelhouder vacant
Gevestigd door St. Ned. Instituut voor Beeld en Geluid
Gefinancierd door St. Ned. Instituut voor Beeld en Geluid

Dooyeweerd Leerstoel

Leerstoelhouder prof. dr. G. Glas
Gevestigd door Stichting VU-fonds
Gefinancierd door Vereniging VU-Windesheim

Erfgoed van de oorlog

Leerstoelhouder prof. dr. R. van der Laarse
Gevestigd door St. Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Gefinancierd door St. Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Filosofie van wetenschap en technologie

Leerstoelhouder vacant
Gevestigd door Stichting VU-fonds
Gefinancierd door Vereniging VU-Windesheim

Geschiedenis van staatsvorming in mondiale context, met name de sociale en economische aspecten daarvan

Leerstoelhouder prof. dr. M.C. 't Hart
Gevestigd door Stichting Unger - Van Brero Fonds
Gefinancierd door Stichting Unger - Van Brero Fonds

Grondslagen van de Monumentenzorg

Leerstoelhouder prof. dr. J.G.A. Bazelmans
Gevestigd door Stichting VU-fonds
Gefinancierd door Vereniging VU-Windesheim

Historische Cultuur van Duitsland

Leerstoelhouder vacant
Gevestigd door Duitsland Instituut Amsterdam
Gefinancierd door Duitsland Instituut Amsterdam

Internationale en Comperatieve Sociale Geschiedenis

Leerstoelhouder prof. dr. U.T. Bosma
Gevestigd door Stichting het Vrije Universiteitsfonds
Gefinancierd door Stichting het Vrije Universiteitsfonds

Language Testing

Leerstoelhouder prof. dr. J.H.A.L. de Jong
Gevestigd door Pearson Language Tests
Gefinancierd door Pearson Language Tests

Leerstoel Politieke Filosofie en Levensbeschouwing in het kader van de stichting Dr. Abraham Kuyperfonds

Leerstoelhouder prof. dr. G.J. Buijs
Gevestigd door Vrije Universiteit
Gefinancierd door Stichting Dr. Abraham Kuyperfonds

Maritiem erfgoed en Maritieme Geschiedenis

Leerstoelhouder prof. dr. J.C.A. Schokkenbroek
Gevestigd door Stichting het Vrije Universiteitsfonds
Gefinancierd door Scheepvaartmuseum

Orgelkunde

Leerstoelhouder prof. dr. J. Fidom
Gevestigd door Stichting Orgelpark
Gefinancierd door Stichting Orgelpark

Taalgebruik en Cognitie

Leerstoelhouder vacant
Gevestigd door Stichting VU-Fonds
Gefinancierd door Vereniging VU-Windesheim

Taaltypologie

Leerstoelhouder dr. B.J.H. Hermans
Gevestigd door Meertens Instituut
Gefinancierd door Meertens Instituut

Taalvariatie en Taalverandering

Leerstoelhouder prof. dr. F.L.M.P. Hinskens
Gevestigd door Stichting VU-fonds
Gefinancierd door Vereniging VU-Windesheim

Waterstaatgeschiedenis

Leerstoelhouder prof. dr. P.J.E.M. van Dam
Gevestigd door Schilthuisfonds
Gefinancierd door Schilthuisfonds
Laatste wijzigingen leerstoelen: Amsterdam, 12-04-2017
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl