Home > Opleidingen > Masteropleidingen
Masteropleidingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen

De Faculteit der Geesteswetenschappen biedt een gevarieerd aanbod aan (research) masteropleidingen, zowel in de Engelse als in de Nederlandse taal. De opleidingen bieden een grondige training in de verschillende kennisgebieden en een uitstekende opstap naar een loopbaan in zeer uiteenlopende sectoren. 

Binnen de aangeboden opleidingen worden veel verschillende keuzetrajecten aangeboden, zodat je je kunt specialiseren in het thema, de periode of de methode van jouw keuze. Voor meer informatie kun je een (beknopte) brochure aanvragen of een voorlichtingsactiviteit bezoeken.

De Faculteit der Geesteswetenschappen biedt de volgende masteropleidingen aan:


 MasteropleidingSpecialisaties binnen de masteropleiding
ArcheologieArchaeology
The past as an inspiration for your future.
Classics and Ancient CivilizationsClassics and Ancient Civilizations
Pick the tools you need: Ancient history, Archaeology, Classical languages or Philosophy.
Communicatie- en informatiewetenschappenCommunicatie- en Informatiewetenschappen
Communicatie is overal. Leer informatie effectief overbrengen, taal optimaal benutten.
ZaakvakkenEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen  
Wie heeft er geen leraar gehad die je altijd is bijgebleven, die de lesstof als een boeiend verhaal bracht, aan wie je met plezier terug denkt en die je nog steeds inspireert nu je studeert? Deze leraren zijn goud waard.
img_educatieve_master_289-760027
Leraar VHO in de taalvakken
Voor de klas staan moet in je zitten, maar alleen met de juiste opleiding haal je alles uit jezelf. De educatieve master LVHO in de taalvakken leidt je op tot eerstegraads leraar Engels, Frans of Nederlands.
ErfgoedstudiesHeritage Studies (60 ECTS)
Interdisciplinary programme problematizing the tensions between maintenance, memory and renewal in the transformation of heritage.


Erfgoedstudies (120 ECTS)
GeschiedenisGeschiedenis
Heden en verleden vergelijken, tijdloze problemen oplossen in andere, oude samenlevingen.
KunstgeschiedenisKunst- en cultuurwetenschappen
Creatief en analytisch: anders kijken naar de relatie tussen kunst, cultuur en maatschappij.
Letterkunde (MPhil)Letterkunde
Literatuur en leven. Ga op zoek naar de relatie, ontdek de wederzijdse invloed.
Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebiedPhilosophy (2 years)
TaalwetenschapTaalwetenschappen
Aan de slag met taal. Theorie en praktijk in goed evenwicht.

Humanities Research Masters:
Beeld Classics & Ancient Civilizations (Research)
Research Master
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl