Afdeling Filosofie

Filosofie is een rijk vak, dat alle domeinen van wereld, denken en samenleving kritisch onderzoekt. Dat is terug te zien in de samenstelling van de afdeling Filosofie aan de VU. We zijn met ruim 40 wetenschappers en ongeveer 40 promovendi en buitenpromovendi. De kracht van de afdeling zit in de kleinschaligheid van het onderwijs, de combinatie van brede expertise en wetenschappelijke specialisaties en de grote internationale oriëntatie. De afdeling hecht ook veel waarde aan de bijdrage van de filosofie aan maatschappelijke vraagstukken. Zij ziet ook een grote rol weggelegd voor filosofie in het reflecteren op de aard en rol van de wetenschap in de huidige samenleving. 

Onderzoek

Ons filosofisch onderzoek valt ruwweg uiteen in de traditionele driesprong historisch – theoretisch – praktisch. Tussen die drie domeinen vindt veel kruisbestuiving plaats. Aan de afdeling zijn bijvoorbeeld specialisten te vinden op het gebied van vrijheid en verantwoordelijkheid, integriteit, de epistemische taak van de universiteit, Verlichtingsdenken en Duits Idealisme, ethiek van markten, filosofie van de psychiatrie, de aard van wetenschappelijke verklaringen, epistemologie van de wiskunde en geschiedenis van de antieke en middeleeuwse metafysica en wetenschapsfilosofie.

Onderwijs

De afdeling verzorgt kleinschalig onderwijs dat door de studenten zeer gewaardeerd wordt, getuige evaluaties en VU-filosofen die de onderwijsprijs wonnen of daar door de studenten voor werden genomineerd. VU-filosofen die de onderwijsprijs wonnen zijn Ad Verbrugge (2008) en Martin van Hees (2014). Daarnaast is Marije Martijn tweemaal genomineerd geweest.

In de bachelor is veel aandacht voor academische vaardigheden. De afdeling biedt een deeltijdvariant en een verkorte bacheloropleiding aan, een verdiepende minor en verbredende minoren. Daarnaast verzorgen we wijsgerige vorming voor de meeste andere bacheloropleidingen en het filosofisch aandeel in de interdisciplinaire bachelor Philosophy Politics and Economics (PPE). Het onderwijs in de master is sterk onderzoeksgestuurd. Uniek aan de filosofische master zijn de interdisciplinaire tracks die, in samenwerking met een vakwetenschap, opleiden tot filosoof van die wetenschap.

Maatschappelijke betrokkenheid en samenwerking

De afdeling filosofie werkt samen met academische, maatschappelijke en zakelijke partners:

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl