Home > Over de faculteit > Wetenschappelijke afdelingen > Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid
Landingspagina Kunst & Cultuur

Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid

Bij de afdeling Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid werken ruim 90 wetenschappers, onder wie zo’n 20 promovendi. Vanuit een disciplinaire basis verzorgen zij het onderwijs en onderzoek dat zich uitrekt van de prehistorie tot het heden. Dwarsverbanden tussen onderzoeksgroepen en in het onderwijsprogramma dragen bij aan een vitale interdisciplinaire inbedding van onderwijs en onderzoek. Kenmerkend voor de afdeling zijn de sterke internationale oriëntatie, de maatschappelijke gerichtheid en de relatieve kleinschaligheid van de opleidingen. Onderwijs en onderzoek worden gevoed vanuit de onderzoeksgroepen die zijn verdeeld over de clusters ‘Kunst en Cultuur’, ‘Geschiedenis’ en ‘Oudheid’.

Onderzoek

Onze wetenschappers zijn specialisten op het gebied van media, kunst, design, architectuur, geschiedenis, klassieke talen en archeologie en werken vandaaruit ook samen aan verschillende thema’s. Zo richt onderzoek van verschillende historici, kunsthistorici en archeologen zich op erfgoed, herinnering en de geschiedenis van het landschap. Discipline-overstijgende samenwerking is er ook op het gebied van onderzoeksmethodes en de Digital Humanities.

Het geschiedenisonderwijs en onderzoek profileert zich met een benadering waarin Europese geschiedenis niet het vanzelfsprekende uitgangspunt is en met langetermijnperspectieven. Het onderzoek van de afdeling is hoofdzakelijk georganiseerd in het interfacultaire VU-onderzoeksinstituut voor Cultuur, geschiedenis en erfgoed CLUE+.

Maatschappelijke betrokkenheid

De twaalf bijzonder hoogleraren bij de afdeling zijn ingebed in maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstituten. Hierdoor versterken zij de relatie tussen universiteit en samenleving. De bijzondere leerstoelen bewegen zich op het gebied van geschiedenis, erfgoed, landschap en water, materiële en immateriële cultuur, kennisgeschiedenis en herinneringsculturen.

Onderwijs

Interdisciplinaire samenwerking en maatschappelijk inbedding van het onderzoek dragen bij aan geïnspireerd en vernieuwend onderwijs. De afdeling biedt vijf bachelorprogramma’s: Media, Kunst, Design en Architectuur; Geschiedenis; Griekse & Latijnse Taal en Cultuur; Oudheidkunde; Archeologie. De zes masteropleidingen en drie onderzoeksmasteropleidingen, ondergebracht in de Graduate School of Humanities combineren sterke disciplinaire inbedding met interdisciplinaire benaderingen. In de bachelorfase biedt de afdeling bovendien verdiepende en verbredende minoren aan.

Samenwerking

De afdeling werkt op verschillende terreinen samen met de Universiteit van Amsterdam. Dit versterkt de mogelijkheid voor studenten uit een divers aanbod van vakken te kiezen en zich wetenschappelijk te ontwikkelen in verschillende specialisaties:


© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl