Faculteitsbestuur


Het belangrijkste bestuursorgaan van de faculteit is het faculteitsbestuur. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het onderwijs en onderzoek in de faculteit.

Aan het hoofd van de faculteit staat de Decaan. De decaan is voorzitter van het faculteitsbestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de opleidingen die aan de faculteit zijn verbonden, voor het onderzoek dat wordt verricht door onderzoekers die bij de faculteit zijn aangesteld en voor de bedrijfsvoering van de faculteit. Het bestuur benoemt tevens de leden van de verschillende commissies, waaronder de examencommissie en de opleidingscommissies. De verschillende taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het faculteitsreglement.

Het faculteitsbestuur Geesteswetenschappen bestaat verder uit een directeur bedrijfsvoering, een portefeuillehouder onderwijs, een portefeuillehouder onderzoek en een secretaris. Een student woont de vergaderingen bij.

prof. dr. Michel ter Hark
Decaan
mevr. dr. Rita StruhkampDirecteur bedrijfsvoering
prof. dr. Lieven Decock
Portefeuillehouder Onderwijs
prof. dr. Laurens de Vries
Portefeuillehouder Onderzoek
mevr. Paola Edixhoven
Secretaris
Wouter de Vries
Studentlid

Bestuurssecretariaat

Het bestuurssecretariaat van de Faculteit der Geesteswetenschappen is bereikbaar via bestuurssecretariaat.fgw@vu.nl

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Lees het VU Instellinsplan 2014/15 online

spamfuik@vu.nl