Home > Over de faculteit > Organisatie > Faculteitsbureau

Ondersteuning aan de faculteit

Het faculteitsbureau ondersteunt de faculteit bij onderwijs, onderzoek, beleid, financiën, personeelsaangelegenheden en voorlichting. De directeur bedrijfsvoering Netty Vlakveld is hoofd van het faculteitsbureau en voert namens het faculteitsbestuur het beheer van de faculteit. Tevens is zij verantwoordelijk voor alle facultaire personeelsaangelegenheden.

Bestuurssecretariaat en afdelingensecretariaat

De directeur bedrijfsvoering wordt ondersteund door de bestuurssecretaris mevr. Paola Edixhoven. Zij is te bereiken via bestuurssecretariaat.fgw@vu.nl

Het afdelingssecretariaat is te bereiken via afdelingensecretariaat.let@vu.nl. Deze ondersteunt de (wetenschappelijke) medewerkers van de verschillende opleidingen en studiegebieden. De werkzaamheden bestaan o.a. uit de organisatie van de verplichte excursies, het plannen van vergaderingen, het beheer van de scriptiedatabase en meer algemene taken als zaalreserveringen, kopiëren en postverzorging. 

Onderwijscoördinatie en studiesecretariaat

De onderwijscoördinatoren dragen zorg voor de planning van het onderwijs, zoals afstemming tussen de verschillende opleidingsprogramma's, roostering van colleges en tentamens en zaalreservering, het verzorgen van de informatie over het onderwijs in de studiegidsen en levert de afdeling cijfermatige managementinformatie op het gebied van het onderwijs.

Het studiesecretariaat verzorgt de administratie van onderwijs- en studentgegevens, zoals registratie van tentamencijfers, organisatie en verwerking van examens. Het secretariaat is ook betrokken bij de registratie van uitwisselingsstudenten en verzorgt een aantal administratieve taken voor de onderwijsdirectie.

  • dr. E. Geudeke (beleidsmedewerker), kamer 12A-61, tel. (020) 598 6468.
  • drs. R.F. Hogervorst (lokaal beheer ISIS, TIS; SAP; studiegidsen; managementinformatie), kamer 12A-61, tel. (020) 598 6538.
  • A. Meijers (roosters), kamer 12A-61, tel. (020) 598 6361.

Bureau Informatisering

Bureau Informatisering (BI) coördineert de facultaire informatisering en biedt medewerkers en studenten ondersteuning m.b.t. de inhoudelijke aspecten van de toepassing van ICT in onderwijs en onderzoek. Tevens adviseert BI over het inzetten van ICT bij de organisatie van het onderwijsproces en het intensiveren van het leerproces en wordt didactische en praktische ondersteuning verleend bij het gebruik van programmatuur die wordt ingezet ten behoeve van het facultaire onderwijs.

E. (Eric) Akkerman
tel. (020) 59 86428
e-mail: e.akkerman@vu.nl

Personeelszaken

De personeelsadviseur beantwoordt vragen over personeelsaangelegenheden (zoals rechtspositie, salaris, doorstroommogelijkheden en loopbaanbegeleiding) en is beschikbaar voor het bespreken van vertrouwelijke kwesties.

J.T. (Jan Thomas) Cremer
tel. (020) 59 86402
e-mail: j.t.cremer@vu.nl

Studentenbalie

Bij de balie kunnen studenten terecht met alle vragen over onderwijs, zoals vragen over inschrijven voor colleges en tentamens, roosters, tentamenresultaten, aanvragen van examens. De studentenbalie bevindt zich op 12A-43. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur. Op woensdag is de studentenbalie gesloten. (020) 598 2683, e-mail: balie.let@vu.nl.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Lees het VU Instellinsplan 2014/15 online

spamfuik@vu.nl