Home > Over de faculteit > Organisatie > Faculteitsbureau

Ondersteuning aan de faculteit

Het faculteitsbureau ondersteunt de faculteit bij onderwijs, onderzoek, beleid, financiën, personeelsaangelegenheden en voorlichting. De directeur bedrijfsvoering Netty Vlakveld is hoofd van het faculteitsbureau en voert namens het faculteitsbestuur het beheer van de faculteit. Tevens is zij verantwoordelijk voor alle facultaire personeelsaangelegenheden.

Bestuurssecretariaat en afdelingensecretariaat

De directeur bedrijfsvoering wordt ondersteund door de bestuurssecretaris mevr. Paola Edixhoven. Zij is te bereiken via bestuurssecretariaat.fgw@vu.nl.

Het afdelingssecretariaat is te bereiken via afdelingensecretariaat.let@vu.nl. Deze ondersteunt de (wetenschappelijke) medewerkers van de verschillende opleidingen en studiegebieden. De werkzaamheden bestaan o.a. uit de organisatie van de verplichte excursies, het plannen van vergaderingen, het beheer van de scriptiedatabase en meer algemene taken als zaalreserveringen, kopiëren en postverzorging.

Onderwijsbureau

Studiesecretariaat
Studenten kunnen terecht bij de Centrale Studenten Balie voor de inschrijving voor colleges, tentamens en examens, en vragen daarover en over roosters en Blackboard (de digitale leeromgeving). Formulieren hiervoor zijn te vinden op VU-net.

Studieadviseurs
Telefonisch en inloopspreekuur voor niet-opleidingsspecifieke vragen: maandag t/m vrijdag 13.00-13.30 uur in kamer 12A 56.
Zie voor een overzicht van de studieadviseurs per opleiding: VUnet.

Hoofd Onderwijsbureau: drs. P.J. Reinders
T: 020 598 6600
E-mail: p.j.reinders@vu.nl

Onderwijscoördinatie

De onderwijscoördinatoren dragen zorg voor de planning van het onderwijs, zoals afstemming tussen de verschillende opleidingsprogramma's, roostering van colleges en tentamens en zaalreservering, het verzorgen van de informatie over het onderwijs in de studiegidsen en levert de afdeling cijfermatige managementinformatie op het gebied van het onderwijs.

  • dr. E. Geudeke (beleidsmedewerker), kamer 12A-61, tel. (020) 598 6468.
  • drs. R.F. Hogervorst (onderwijscoördinator), kamer 12A-61, tel. (020) 598 6538.
  • A. Meijers (roosters), kamer 12A-61, tel. (020) 598 6361.

Bureau Informatisering

Bureau Informatisering (BI) coördineert de facultaire informatisering en biedt medewerkers en studenten ondersteuning m.b.t. de inhoudelijke aspecten van de toepassing van ICT in onderwijs en onderzoek. Tevens adviseert BI over het inzetten van ICT bij de organisatie van het onderwijsproces en het intensiveren van het leerproces en wordt didactische en praktische ondersteuning verleend bij het gebruik van programmatuur die wordt ingezet ten behoeve van het facultaire onderwijs.

E. (Eric) Akkerman
tel. (020) 59 86428
e-mail: e.akkerman@vu.nl

Personeelszaken

De personeelsadviseur beantwoordt vragen over personeelsaangelegenheden (zoals rechtspositie, salaris, doorstroommogelijkheden en loopbaanbegeleiding) en is beschikbaar voor het bespreken van vertrouwelijke kwesties.

J.T. (Jan Thomas) Cremer
tel. (020) 59 86402
e-mail: j.t.cremer@vu.nl

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl