Home > Over de faculteit > Organisatie > Facultaire Studentenraad
Facultaire Studentenraad 2014-2015

Facultaire Studentenraad (FSR) der Geesteswetenschappen

Facultaire Studentenraad FGWIedere faculteit op de Vrije Universiteit (VU) heeft een Facultaire Studentenraad, zo ook de faculteit der Geesteswetenschappen.

Aangezien de voormalige faculteit der Letteren en de faculteit der Wijsbegeerte tot de faculteit der Geesteswetenschappen zijn gefuseerd, zijn beide faculteiten vertegenwoordigd in de FSR. De voornaamste taak van de raad is het behartigen van de belangen van de studenten.

Dit gebeurt voornamelijk in de Gezamenlijke Vergadering (GV) met de Onderdeelcommissie (ODC) en het Faculteitsbestuur (FB). De FSR is in staat deze taak uit te voeren door haar verschillende rechten: adviesrecht, instemmingsrecht, informatierecht, hoorrecht en initiatiefrecht. Zo heeft de FSR inspraak op wijzigingen in het Onderwijs- en Examenreglement (OER).

De belangrijkste speerpunten van de FSR voor het huidige academische jaar zijn: studentondersteuning, een goed verloop van de fusie tussen beide faculteiten en de huisvesting –in het bijzonder het realiseren van een geschikte sociale ruimte.

Daarnaast vormt de FSR een aanspreekpunt voor alle studenten van de faculteit. Zij kunnen contact opnemen met de FSR voor het stellen van vragen, het doen van suggesties of het indienen van klachten.

Het bestuur

In het bestuursjaar 2015-2016 bestaat de Facultaire Studentenraad der Geesteswetenschappen uit de volgende leden:

  • Dominique van Dokkum
  • Loïs Engels
  • Froukje Eikelboom
  • Sam Rijkhoff
  • Anouk van Berkel
  • Josephine van Rhijn

Contact met ons opnemen?

 

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Lees het VU Instellinsplan 2014/15 online

spamfuik@vu.nl