Home > Over de faculteit > Organisatie > Facultaire Studentenraad

Facultaire Studentenraad (FSR) der Geesteswetenschappen

Facultaire Studentenraad FGWIedere faculteit op de Vrije Universiteit (VU) heeft een Facultaire Studentenraad, zo ook de faculteit der Geesteswetenschappen.

Aangezien de voormalige faculteit der Letteren en de faculteit der Wijsbegeerte tot de faculteit der Geesteswetenschappen zijn gefuseerd, zijn beide faculteiten vertegenwoordigd in de FSR. De voornaamste taak van de raad is het behartigen van de belangen van de studenten.

Dit gebeurt voornamelijk in de Gezamenlijke Vergadering (GV) met de Onderdeelcommissie (ODC) en het Faculteitsbestuur (FB). De FSR is in staat deze taak uit te voeren door haar verschillende rechten: adviesrecht, instemmingsrecht, informatierecht, hoorrecht en initiatiefrecht. Zo heeft de FSR inspraak op wijzigingen in het Onderwijs- en Examenreglement (OER).

Daarnaast vormt de FSR een aanspreekpunt voor alle studenten van de faculteit. Zij kunnen contact opnemen met de FSR voor het stellen van vragen, het doen van suggesties of het indienen van klachten.

Het bestuur

Facultaire Studentenraad Geestesweten
Loïs Engels, Froukje Eikelboom, Josephine van Rhijn, Anouk van Berkel, Samuel Rijkhoff en Dominique van Dokkum
In het bestuursjaar 2015-2016 bestaat de Facultaire Studentenraad der Geesteswetenschappen uit de volgende leden:

  • Dominique van Dokkum
  • Loïs Engels
  • Froukje Eikelboom
  • Sam Rijkhoff
  • Anouk van Berkel
  • Josephine van Rhijn


Speerpunten zijn:

  • Sociale ruimte voor studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen.
  • Behoud en verbetering van het contact tussen studenten en docenten van de faculteit, ook na het verdwijnen van de facultaire balie.
  • Meer contact tussen de studenten en de FSR en meer mogelijkheden voor studenten om hun mening te geven over het beleid van de raad.

Contact met ons opnemen?

 

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl