Aanvragen masterexamen

Let op: download het aanvraagformulier getuigschrift (pdf). Vul deze volledig in en mail naar onderwijsbureau.thw@vu.nl. Inleveren kan ook, op de middagspreekuren van het onderwijsbureau in 2E-65 (tussen 13u en 14u) of via de brievenbus in gang 2E.

Wil je gaan afstuderen in een bepaalde maand, dan vind je onderstaand de geldende procedureregels, bijvoorbeeld voor de aanvraag van het examen. 
Heb je na het lezen van de informatie vragen, neem dan contact op met het studiesecretariaat.

Masterexamens in augustus of september

 • Meld je vóór 1 juni aan om in augustus te kunnen afstuderen: haal bij het studiesecretariaat het formulier 'Aanvraag getuigschrift' en lever dit geheel ingevuld in; vermeld ook duidelijk welke tentamens je in de zomermaanden nog moet afleggen.
 • Vraag vóór 1 juni eventuele vrijstellingen of wijzigingen in je studieprogramma aan bij de examencommissie
 • Je ontvangt voor 15 juni een schriftelijk bevestiging van je aanvraag 
 • Het studiesecretariaat toetst aan de OER of je hebt voldaan aan de eisen van het programma; hiervan ontvang je voor 15 juli bericht
 • Lever uiterlijk 5 weken voor 31 augustus bij het studiesecretariaat de goedkeuring van de scriptie (tentamenbriefje) in om nog binnen het studiejaar af te kunnen studeren. De goedkeuring van de scriptie dient door beide scriptiebegeleiders ondertekend te zijn. Zonder deze goedkeuring wordt de examenaanvraag niet in behandeling genomen. 
 • Houd er rekening mee dat docenten in juli en augustus eventueel niet beschikbaar kunnen zijn voor begeleiding
 • Overleg met de eerste en tweede begeleider over een datum en tijdstip voor een examendatum en teken vóór 1 augustus in op de lijst de hangt op het studiesecretariaat. Zijn uiterlijk op 1 augustus de uitslagen van alle andere vakken binnen, dan kan het examengesprek plaatsvinden in de laatste week van augustus; heb je nog herkansingen uit het 2e semester in de laatste week van augustus, dan moet je wachten op de uitslagen en kan het examengesprek pas plaatsvinden in de tweede week van september
 • Lever uiterlijk op 10 augustus de scriptie ingebonden in viervoud in op het studiesecretariaat.
 • Heb je vijf weken voor 31 augustus geen goedkeuring van de scriptie, dan kun je niet binnen het studiejaar afstuderen en dien je je herinschrijving te regelen voor het nieuwe studiejaar. Is de goedkeuring van de scriptie binnen voor 1 september, dan kun je je voor die datum aanmelden voor het examen (met het formulier 'Aanvraag getuigschrift', verkrijgbaar op het studiesecretariaat) en kun je eind september afstuderen
 • Het examen bestaat uit een mondelinge ondervraging door de voorzitter van de examencommissie en de eerste en tweede scriptiebegeleider en duurt een uur; na afloop van het examen ontvang je de bul en de bijbehorende diplomasupplementen

Masterexamens in oktober t/m juli

 • Meld je uiterlijk 5 weken voor de gewenste examendatum aan voor het afstuderen: haal bij het studiesecretariaat het formulier 'Aanvraag getuigschrift' en lever dit geheel ingevuld in
 • Je ontvangt binnen 10 werkdagen een schriftelijke bevestiging van je aanvraag
 • Lever uiterlijk 5 weken voor de door jou gewenste examendatum bij het studiesecretariaat de goedkeuring voor je scriptie in (tentamenbriefje). De goedkeuring van de scriptie dient door beide scriptiebegeleiders ondertekend te zijn. Zonder deze goedkeuring wordt de examenaanvraag niet in behandeling genomen. Hierna kan de afstudeerprocedure in gang worden gezet
 • Zorg ervoor dat je voor eventuele vrijstellingen of wijzigingen in je studieprogramma goedkeuring hebt van de examencommissie van de opleiding; heb je deze niet op het moment dat je het examen aanvraagt, dan kan dit de examenaanvraag vertragen, met als gevolg dat je langer ingeschreven moet blijven staan;
 • Het studiesecretariaat toetst aan de OER of je hebt voldaan aan de eisen van het programma; hiervan ontvang je per e-mail bericht
 • Lever uiterlijk 3 weken voor het examen de scriptie ingebonden in viervoud in op het studiesecretariaat; het studiesecretariaat zorgt ervoor dat de betrokkenen de scriptie ontvangen
 • Het studiesecretariaat maakt per e-mail een afspraak met de betrokkenen voor het vaststellen van een datum en tijdstip waarop het examen kan plaatsvinden; in de regel is dit op de laatste vrijdag van de maand
 • Het examen bestaat uit een mondelinge ondervraging door de voorzitter van de examencommissie en de eerste en tweede scriptiebegeleider en duurt een uur. Na afloop van het examen ontvang je de bul en de bijbehorende diplomasupplementen

Meer informatie

 • Het studiesecretariaat
 • Contactgegevens van het onderwijsbureau.
 • Contactgegevens van de examencommissie.
 • De scriptieregelingen.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
VU Matching Humanities Career EventVolg onze faculteit

spamfuik@vu.nl