Samenwerkingsverbanden

Om ons onderwijs continu te kunnen verbeteren, onderzoek te kunnen uitbreiden en kennis up-to-date te houden, werken wij nauw samen met verschillende bedrijven, collega-universiteiten, onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Samenwerkingsverbanden vanuit de afdeling Taal, Literatuur & Communicatie (TLC)
De medewerkers van de afdeling Taal, Literatuur en Communicatie zijn ingebed in tal van wetenschappelijke, maatschappelijke en publieke organisaties. Daarmee geven ze mede uitdrukking aan hun betrokkenheid bij de samenleving. Denk hierbij aan de Nederlandse Organisatie voor WetenschappelijkOnderzoek (NWO), de Raad voor Cultuur (RvC), de KNAW (Meertens-Instituut) en het Bernhardfonds. Bovendien onderhoudt TLC tal van interuniversitaire samenwerkingsverbanden, onder meer met de Universiteiten van Moskou, Gent, Rome en Berlijn.

Samenwerkingsverbanden vanuit de afdeling Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid
De afdeling Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid werkt op verschillende terreinen samen met de Universiteit van Amsterdam. Dit versterkt de mogelijkheid voor studenten uit een divers aanbod van vakken te kiezen en zich wetenschappelijk te ontwikkelen in verschillende specialisaties:

Samenwerkingsverbanden vanuit de afdeling Filosofie
De afdeling filosofie werkt samen met academische, maatschappelijke en zakelijke partners: