Aankomende bachelorstudenten

Voor aankomende bachelorstudenten

Welkom bij de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam!

Op deze pagina vind je alle belangrijke informatie om goed voorbereid te starten met je studie. Mocht je toch nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via contact@vu.nl.

Wij kijken uit naar je komst en wensen je alvast veel plezier en succes met je studie!


Algemene informatie

Afronden van je inschrijving voor 31 augustus 2019
Zorg ervoor dat je uiterlijk op 31 augustus 2019 volledig ingeschreven staat voor je opleiding. Je kunt via het Statusoverzicht in VUnet snel zien aan welke eisen of verplichtingen je nog moet voldoen voor een volledige inschrijving.

Je inschrijving is altijd pas definitief als in Studielink in het blokje ‘mijn opleidingen’ de status ‘ingeschreven’ staat. Als je in Studielink of VUnet iets doet voor je aanmelding en inschrijving, is het de volgende dag zichtbaar in het statusoverzicht. Op de genoemde deadline wordt streng toegezien, dus regel dit op tijd en houd je mailboxen (je VU en je privé e-mail) goed in de gaten, want via e-mail ontvang je belangrijke berichten rondom de status van je inschrijving.

Als je inschrijving definitief is, ontvang je binnen twee tot vier weken een Bewijs van Inschrijving.

Waar vind je het statusoverzicht van je inschrijving?
  1. Log in op VUnet.
  2. Ga via ‘Aanmelding Afronden’ naar de betreffende opleiding.
  3. Klik onder ‘Status’ op ‘Check status’.
  4. Je kunt per vereiste zien of er nog een actie van jou wordt verwacht.

Vragen?
Heb je vragen over je inschrijving? Stel ze aan de Studentenbalie.

Alle bachelorstudenten die een Nederlandstalige opleiding of afstudeerrichting volgen, zijn verplicht om in september deel te nemen aan een taaltoets. Studenten die een Engelstalige afstudeerrichting volgen, nemen deel aan de verplichte taaltoets Engels. Je vindt de datum en het tijdstip van de toets in je rooster.

Als je laag scoort op de toets volg je verplicht een bijspijkercursus, inclusief een afsluitende toets.

Heb je al eerder de taaltoets van de VU behaald, dan kom je in aanmerking voor een vrijstelling. Wil je deze vrijstelling aanvragen, ga dan naar VUnet.

Op de website van het Taalloket vind je meer informatie over de taaltoets. Je kunt daar ook een oefentoets maken.

Studentenbalie
Op veel vragen rondom je studie vind je de antwoorden op VUnet. Voor complexe zaken die je niet via VUnet kunt afhandelen, kun je terecht bij de Studentenbalie op de begane grond in het hoofdgebouw.

Studieadviseurs
Voor vragen of advies bij persoonlijke omstandigheden die je hinderen bij het studeren, bij studievertraging en voor vragen over studievaardigheden of keuzes binnen je studie kun je terecht bij je studieadviseur.

Er is een inloopspreekuur voor korte vragen. Is er meer tijd nodig, maak dan een afspraak. Kijk op VUnet voor meer informatie over Studieadviseurs.

Studeren met een functiebeperking
Een functiebeperking, zoals een chronische ziekte, dyslexie of een psychische beperking, hoeft een succesvolle studie niet in de weg te staan. Als je op grond van je beperking hulp nodig hebt bij je studie, dan kun je bij verschillende personen terecht. In de eerste plaats bij de studieadviseurs.

Bij de VU-studentendecaan kun je informatie inwinnen over onder andere financiële steun bij studievertraging. Als je last hebt van problemen als faalangst, studiestress of (af)studeerproblemen, dan kun je ook terecht bij een van de VU-studentenpsychologen. Meer informatie over Studeren met een functiebeperking vind je op VUnet.

Bindend studieadvies (BSA)
De faculteit wil je optimaal begeleiden bij je studie. Vanaf het begin van je opleiding wordt daarom je studievoortgang gevolgd. Blijven je resultaten in het eerste jaar erg achter, dan is de kans groot dat de problemen zich in de loop van je opleiding verder opstapelen. Om te voorkomen dat je kostbare studietijd verloren gaat, geeft de faculteit aan het einde van het eerste bachelorstudiejaar op basis van je resultaten een bindend studieadvies (BSA). Is je studievoortgang onvoldoende, dan kan dit dus betekenen dat je met je opleiding moet stoppen.

In het eerste jaar moet je minimaal 42 studiepunten halen. Als er sprake is van ziekte of bijzondere (familie)omstandigheden waardoor dat niet lukt, neem dan tijdig contact op met de studieadviseur.

Je bent verplicht je in te tekenen voor alle colleges en (her)tentamens. Dit gaat via VUnet. De colleges van de vakken waarvoor je je hebt ingeschreven, komen terecht in je persoonlijke rooster.

Intekentermijn
Intekenen voor colleges in periode 1 kan vanaf 15 juli tot en met de eerste week van de onderwijsperiode (uiterlijk 9 september). Voor de andere periodes sluit de termijn voor inschrijving drie weken voor aanvang van de onderwijsperiode.

Wanneer de intekentermijn voor een vak nog niet geopend is, dan kun je het vak via de intekenmodule in VUnet in je studieplan zetten. Let op: plannen is niet hetzelfde als intekenen! Als je vakken hebt gepland, moet je zelf nog intekenen voor de vakken, de onderwijsactiviteiten en tentamens. Dit gebeurt niet automatisch. Meer informatie over intekenen lees je op VUnet.

Hertentamens
Als je je hebt ingetekend voor een vak, ben je automatisch ook aangemeld voor de eerste tentamengelegenheid van dat vak, maar niet voor een eventuele herkansing. Als je een schriftelijk hertentamen moet doen, dan moet je je daarvoor apart intekenen. Intekenen is mogelijk tot 14 dagen voor het hertentamen.

Tip!
Zet de intekendeadlines in je agenda of als een herinnering in je telefoon Als je je namelijk niet op tijd intekent voor onderwijs en tentamens, kun je hier niet aan deelnemen!

VUnet-ID en VUnet
Het VUnet-ID is jouw gebruikersnaam met wachtwoord waarmee je toegang krijgt tot allerlei digitale services zoals VUnet en Canvas.

VUnet is een belangrijke bron van informatie tijdens je studie. Via dit studentenportaal vind je alle voor jou relevante informatie zoals je e-mail, je persoonlijke rooster, cijfers voor tentamens, belangrijke mededelingen en een link naar de studiegids. Verder tref je op de homepage van VUnet VU-nieuws en ander nieuws uit de universitaire wereld aan. Inloggen doe je met je VUnet-ID, dat je inmiddels hebt ontvangen. Als je je VUnet-ID kwijt bent, dan kun je terecht bij de Studentenbalie. Neem je collegekaart of legitimatie mee.

VU e-mail
Elke student krijgt een persoonlijk VU e-mailadres, dat als volgt is opgebouwd: studentnummer@student.vu.nl. Je kunt e-mails lezen en versturen door met je VUnet-ID in te loggen op VUnet. De VU verstuurt e-mail die te maken heeft met je studie altijd naar je VU-mail. Als je geen belangrijke informatie wilt missen over je opleiding, is het belangrijk om je mail goed in de gaten te houden. Wil je niet elke keer opnieuw inloggen? Laat je VU-mail dan automatisch forwarden naar je persoonlijke mailadres.

Canvas
Canvas is de digitale leeromgeving van de VU. Voor ieder vak is er in Canvas een cursus aangemaakt, waar je automatisch toegang toe hebt als je ingetekend bent voor een vak. Op Canvas vind je de studiehandleiding van het vak en voorbeelden van tentamenvragen, houdt de docent je op de hoogte van de voortgang en zal je ook soms opdrachten in moeten leveren. Ook zetten docenten vaak na een hoorcollege de collegesheets op Canvas, zodat je die thuis nog eens kunt bestuderen.

Studiegids en Rooster
In de online studiegids vind je informatie over de inhoud van je vakken, toetsvormen en welke literatuur je nodig hebt. Ook vind je hier de Onderwijs-en examenregelingen van jouw opleiding. Het rooster van je opleiding is te vinden op rooster.vu.nl.

Vrijstellingen
Denk je in aanmerking te komen voor (een) vrijstelling(en), bijvoorbeeld op basis van een vorige opleiding? Vraag deze dan ruim vóór aanvang van het desbetreffende vak aan bij de examencommissie van je opleiding. Je doet dit via VUnet.

Goede cijfers
Goede cijfers halen en jezelf onderscheiden loont. Niet alleen voor je eigen ontwikkeling, maar ook voor de extra mogelijkheden die je op die manier voor jezelf creëert. Studenten met goede cijfers kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan het Honours Programme. Als je het programma (30 studiepunten) met goed gevolg hebt afgelegd, krijg je een bul waarop dat vermeld staat. Researchmasteropleidingen selecteren vaak ook op behaalde cijfers in de bacheloropleiding.

Extra vakken
Als je aan de VU extra vakken wilt volgen buiten je verplichte programma, dan teken je je hiervoor in via ‘extra-curriculaire vakken’. Uiteraard moet je wel voldoen aan de ingangseisen van het vak. Kijk daarvoor bij de vakbeschrijving in de online studiegids.

Als je een (extra) vak buiten je eigen opleiding volgt en je wilt dit vak opnemen in je programma, dan is toestemming van de examencommissie nodig. Volg je dat vak bij een andere onderwijsinstelling, dan dien je er bovendien zelf voor te zorgen dat de VU de beschikking krijgt over het behaalde resultaat en de studiepunten, zodat de resultaten opgenomen kunnen worden in je dossier.

Topsport en andere topprestaties
Sporten op topniveau of andere topprestaties en een druk studieprogramma gaan niet altijd makkelijk samen. Daarom heeft de VU een Topprestatieregeling voor studenten die op sportief of cultureel niveau een topprestatie leveren. Je kunt bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming bij studievertraging of gebruikmaken van faciliteiten die je helpen om studievertraging te beperken.

Naast je studie kun je lid worden van een studievereniging of genieten van de culturele, sportieve en sociale activiteiten die de VU biedt. Meer informatie vind je op de pagina Naast je studie.

Jouw mening telt
Wil jij meepraten en meebeslissen over zaken die het onderwijs aangaan? Dan is de medezeggenschap echt iets voor jou. Meer informatie vind je op de pagina Studentenmedezeggenschap.

Heb je je al aangemeld voor de VU Introductiedagen van woensdag 21 tot en met dinsdag 27 augustus? Tijdens deze dagen ontdek je wat studeren aan de VU betekent, volg je workshops en minicolleges en ontmoet je docenten. Daarnaast zijn er veel leuke activiteiten om je medestudenten beter te leren kennen. Denk aan excursies in Amsterdam, een sportcompetitie, een Comedynight en een geweldig eindfeest.

Het volledige programma is een aanrader. Kun je hier niet aan meedoen of volg je liever een beknopt programma met focus op je studie? Kies dan voor het tweedaagse programma op maandag 26 en dinsdag 27 augustus. Je kunt je tot 14 augustus opgeven voor het volledige programma, en tot 19 augustus voor het tweedaagse programma.


Opleidingsspecifieke informatie

Introductie ACASA
De gezamenlijke introductie van de drie ACASA-opleidingen Archeologie, Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, en Oudheidwetenschappen is van woensdag 4 september 2019 tot en met vrijdagmiddag 8 september 2019. De activiteiten vinden plaats bij de UvA. Je opleiding informeert je verder over het programma en de specifieke regels die op jouw opleiding van toepassing zijn.

Op maandag 2 september start het academisch jaar. Op deze eerste dag ontvang je ook belangrijke informatie over je studie en leer je je medestudenten en medewerkers van de opleiding kennen. Bij de onderdelen waar internationale studenten aanwezig zijn, is de voertaal Engels.

Let op: deze dag is onderdeel van je studie, je wordt geacht aanwezig te zijn.

Zelfstudie Digitaal Practicum
Loop thuis alle stappen van deze hand-out Wegwijzer Digitale Diensten (pdf) door. Mocht je achteraf nog vragen hebben, bijvoorbeeld over het intekenen voor vakken of je persoonlijke rooster, dan kun je terecht op het inloopuur. Hier staan medewerkers van het Onderwijsbureau en oudejaars studenten klaar om je vragen te beantwoorden.

WanneerWatWaar
10.00 - 11.00 uurWelkom door de opleidingHG-05A33
11.00 - 12.45 uurIntroduction to Communication StudiesMF-D565
12.45 - 13.30 uurLunch, aangeboden door de opleidingMF-A415
13.30 - 14.15 uurBij vragen:
inloopuur Digitaal Practicum
HG-05B06
14.30 - 15.15 uurInformatievoorziening door studieadviseur drs. I. GroeszHG-15A33
15.30 - 17.15 uurOrientation Module CISHG-10A33

Sommige onderdelen van het programma vinden plaats in de School of Medical Sciences (MF). Voor meer informatie, ga naar Plattegronden.

Let op: niet alle onderdelen staan in je rooster. Hou daarom dit programma aan!
Kijk ook ’s ochtends voor vertrek nog even of er geen last-minute wijzigingen zijn.

Op maandag 2 september start het academisch jaar. Op deze eerste dag ontvang je ook belangrijke informatie over je studie en leer je je medestudenten en medewerkers van de opleiding kennen. Bij de onderdelen waar internationale studenten aanwezig zijn, is de voertaal Engels.

Let op: deze dag is onderdeel van je studie, je wordt geacht aanwezig te zijn.

Zelfstudie Digitaal Practicum
Loop thuis alle stappen van deze hand-out Wegwijzer Digitale Diensten (pdf) door. Mocht je achteraf nog vragen hebben, bijvoorbeeld over het intekenen voor vakken of je persoonlijke rooster, dan kun je terecht op het inloopuur. Hier staan medewerkers van het Onderwijsbureau en oudejaars studenten klaar om je vragen te beantwoorden.

WanneerWatWaar
10.00 - 11.00 uurWelkom door de opleidingWN-S623
11.00 - 12.45 uurAncient PhilosophyWN-S623
12.45 - 13.45 uurLunch, op eigen gelegenheid
13.45 - 14.25 uurInformatievoorziening door studieadviseur drs. E. W. de BruinHG-10A20
14.30 - 15.15 uurBij vragen:
inloopuur Digitaal Practicum
HG-05B06
15.30 - 17.15 uurEpistemologyHG-08A20

Sommige onderdelen van het programma vinden plaats in het W&N-gebouw. Voor meer informatie, ga naar Plattegronden.

Let op: niet alle onderdelen staan in je rooster. Hou daarom dit programma aan!
Kijk ook ’s ochtends voor vertrek nog even of er geen last-minute wijzigingen zijn.

Op maandag 2 september start het academisch jaar. Op deze eerste dag ontvang je ook belangrijke informatie over je studie en leer je je medestudenten en medewerkers van de opleiding kennen. Bij de onderdelen waar internationale studenten aanwezig zijn, is de voertaal Engels.

Let op: deze dag is onderdeel van je studie, je wordt geacht aanwezig te zijn.

Zelfstudie Digitaal Practicum
Loop thuis alle stappen van deze hand-out Wegwijzer Digitale Diensten (pdf) door. Mocht je achteraf nog vragen hebben, bijvoorbeeld over het intekenen voor vakken of je persoonlijke rooster, dan kun je terecht op het inloopuur. Hier staan medewerkers van het Onderwijsbureau en oudejaars studenten klaar om je vragen te beantwoorden.

Let op! De specialisaties binnen de opleiding Geschiedenis hebben ieder een eigen programma.

Programma Geschiedenis: Geschiedenis:

WanneerWatWaar
11.30 - 12.45 uurWelkom, door dr. E. HagenHG-14A20
12.45 - 13.30 uurLunch, aangeboden door de opleiding +
studievereniging Merlijn
HG-12A43
(sociale ruimte)
13.30 - 14.15 uurInformatievoorziening door OnderwijsbureauHG-15A33
14.30 - 15.15 uurBij vragen:
inloopuur Digitaal Practicum
HG-05B06
15.15 - eindBorrel, aangeboden door studievereniging MerlijnHG-12A43
(sociale ruimte)

Let op: niet alle onderdelen staan in je rooster. Hou daarom dit programma aan!
Kijk ook ’s ochtends voor vertrek nog even of er geen last-minute wijzigingen zijn.


Programma Geschiedenis: History and International Studies:

WanneerWatWaar
10.00 - 11.00 uurWelkom, door dr. D.B.R. KroezeHG-08A33
11.00 - 12.45 uurAcademic Skills for Historians (group 1)HG-13A36/ HG-14A37
12.45 - 13.30 uurLunch, aangeboden door de opleiding +
studievereniging Merlijn
HG-12A43
(sociale ruimte)
13.30 - 14.15 uurInformatievoorziening door OnderwijsbureauHG-15A33
14.30 - 15.15 uurInloopuur Digitaal PracticumHG-05B06
15.30 - 17.15 uurAcademic Skills for Historians (group 2)HG-13A36/ HG-14A37
17.15 - eindBorrel, aangeboden door studievereniging MerlijnHG-12A43
(sociale ruimte)

Let op: niet alle onderdelen staan in je rooster. Hou daarom dit programma aan!
Kijk ook ’s ochtends voor vertrek nog even of er geen last-minute wijzigingen zijn.

Introductie ACASA
De gezamenlijke introductie van de drie ACASA-opleidingen Archeologie, Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, en Oudheidwetenschappen is van woensdag 4 september 2019 tot en met vrijdagmiddag 8 september 2019. De activiteiten vinden plaats bij de UvA. Je opleiding informeert je verder over het programma en de specifieke regels die op jouw opleiding van toepassing zijn.

Op maandag 2 september start het academisch jaar. Op deze eerste dag ontvang je ook belangrijke informatie over je studie en leer je je medestudenten en medewerkers van de opleiding kennen. Bij de onderdelen waar internationale studenten aanwezig zijn, is de voertaal Engels.

Let op: deze dag is onderdeel van je studie, je wordt geacht aanwezig te zijn.

Zelfstudie Digitaal Practicum
Loop thuis alle stappen van deze hand-out Wegwijzer Digitale Diensten (pdf) door. Mocht je achteraf nog vragen hebben, bijvoorbeeld over het intekenen voor vakken of je persoonlijke rooster, dan kun je terecht op het inloopuur. Hier staan medewerkers van het Onderwijsbureau en oudejaars studenten klaar om je vragen te beantwoorden.

WanneerWatWaar
10.00 - 11.00 uurWelkom door de opleidingHG-02A16
11.00 - 12.45 uurOuvertureHG-02A16
12.45 - 13.30 uurLunch, op eigen gelegenheid
13.30 - 14.15 uurBij vragen:
inloopuur Digitaal Practicum
HG-05B06
14.30 - 15.15 uurInformatievoorziening door studieadviseur drs. E. W. De BruinHG-10A20
15.30 - 17.00 uurMedia, Kunst, Design en Architectuur op en rond de campusStart bij HG-10A20
Vanaf 17.00 uurBorrel, aangeboden door de opleidingDe Nieuwe Poort

Let op: niet alle onderdelen staan in je rooster. Hou daarom dit programma aan!
Kijk ook ’s ochtends voor vertrek nog even of er geen last-minute wijzigingen zijn.

Museumkaart
Tijdens je studie zal je veel musea bezoeken, ook tijdens de introductieweek staat er een museumbezoek gepland. Het aanschaffen van losse entreekaartjes zal duurder zijn dan het kopen van een museumkaart. Het aanschaffen van zo’n kaart is dan ook zeer aan te raden en het is handig om de museumkaart tijdig (al tijdens de zomer) aan te vragen.
De museumkaart kost 64,90 euro per jaar, en is geldig in (bijna) alle musea in Nederland.

Boekenpakket
Daarnaast moet je voor de eerste periode een groot aantal boeken aanschaffen. Deze gelden als basisliteratuur en worden gedurende het eerste jaar bij verschillende vakken gebruikt. De boeken zijn te koop in de boekwinkel van de VU en kunnen daar eind augustus, of tijdens de eerste week van september, worden aangeschaft. Dit is eenmalig een grote uitgave (meer dan 150 euro, precieze informatie volgt), maar het betekent wel dat je de rest van het jaar minder boeken hoeft te kopen en de kosten voor studieboeken voor de rest van het jaar lager uit zullen vallen.

Op maandag 2 september start het academisch jaar. Op deze eerste dag ontvang je ook belangrijke informatie over je studie en leer je je medestudenten en medewerkers van de opleiding kennen. Bij de onderdelen waar internationale studenten aanwezig zijn, is de voertaal Engels.

Let op: deze dag is onderdeel van je studie, je wordt geacht aanwezig te zijn.

Zelfstudie Digitaal Practicum
Loop thuis alle stappen van deze hand-out Wegwijzer Digitale Diensten (pdf) door. Mocht je achteraf nog vragen hebben, bijvoorbeeld over het intekenen voor vakken of je persoonlijke rooster, dan kun je terecht op het inloopuur. Hier staan medewerkers van het Onderwijsbureau en oudejaars studenten klaar om je vragen te beantwoorden.

WanneerWatWaar
10.00 - 11.00 uurWelkom door de opleidingHG-15A33
11.00 - 12.45 uurOrientation Literature and Society 1
HG-11A24
12.45 - 13.30 uurLunch, aangeboden door de opleidingHG-06A32
13.30 - 14.15 uurInformatievoorziening door studieadviseur drs. I. GroeszHG-02A16
14.30 - 15.15 uurBij vragen:
inloopuur Digitaal Practicum
HG-05B06
15.30 - 16.15 uurLiterary Theory, groep A
Groep B krijgt rondleiding over de campus
HG-15A37
16.30 - 17.15 uurLiterary Theory, groep B
Groep A krijgt rondleiding over de campus
HG-15A37

Let op: niet alle onderdelen staan in je rooster. Hou daarom dit programma aan!
Kijk ook ’s ochtends voor vertrek nog even of er geen last-minute wijzigingen zijn.

Introductie ACASA
De gezamenlijke introductie van de drie ACASA-opleidingen Archeologie, Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, en Oudheidwetenschappen is van woensdag 4 september 2019 tot en met vrijdagmiddag 8 september 2019. De activiteiten vinden plaats bij de UvA. Je opleiding informeert je verder over het programma en de specifieke regels die op jouw opleiding van toepassing zijn.

De opleiding PPE informeert je verder over de introductie van jouw opleiding en de specifieke regels die op jouw opleiding van toepassing zijn.