22e Romeinensymposium

16-12-2016

Aanvang 10.00 uur

Hoofdgebouw VU, Auditorium

22e Romeinensymposium

Faculteit der Geesteswetenschappen

Overig

Congres / Symposium

Op vrijdag 16 december 2016 organiseert de Vrije Universiteit Amsterdam voor de 22e keer het jaarlijkse Romeinensymposium over actuele thema's uit het onderzoek van Romeins Nederland en omstreken. Bijzondere aandacht wordt dit jaar geschonken aan het onderzoek van rurale nederzettingen in het woongebied van de Cananefaten en aan cultusplaatsen uit de Romeinse tijd. Bekijk het volledige programma.

Aanmelden
Deelname aan het symposium is ook dit jaar weer gratis. Inschrijving is mogelijk tot zondag 11 december aanstaande via: romeinensymposium.fgw@vu.nl. Vermeld in de e-mail je naam en adres of organisatie waaraan je verbonden bent. 

Locatie
De lezingen vinden plaats in het auditorium van het Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. Als de VU-campus onbekend terrein voor u is, op de website vind je plattegronden alsook routebeschrijvingen voor zowel auto als openbaar vervoer.