“Het metselen van de raten”

13-10-2017

15.45

Aula

“Het metselen van de raten” Logica als retorisch instrument in de filosofie van de late oudheid

prof.dr. M. Martijn

Faculteit der Geesteswetenschappen

Wijsbegeerte

Oratie