Begrijpen van relatiefzinnen in Engels als tweede taal

20-12-2017

09.45

Aula

The Comprehension of Relative Clauses by Romance Learners of English: Syntactic and Semantic Influences

M.C.M. Duffeler

prof.dr. M.M.R. Coene, copromotor(en) dr. C.A.M. de Jong

Faculteit der Geesteswetenschappen

Kunst, cultuur en geschiedenis

Promotie

Relatiefzinnen houden linguïsten en psycholinguïsten al lang bezig. Enerzijds vanwege hun complexe structuur, anderzijds omdat ze veelvuldig in een taal voorkomen. Marie-Anne Duffeler onderzocht het begrip van relatiefzinnen bij Franse of Italiaanse taalleerders van het Engels als tweede taal. Zij ontdekte dat de ontwikkeling van dit zinsbegrip in het Engels deels in overeenstemming is met de graad van complexiteit van de verschillende types van relatiefzinnen.

De gevonden complexiteitshiërarchie gaat echter niet zonder meer samen met Keenan and Comrie’s (1977) Noun Phrase Accessibility Hierarchy. Ook ontdekte Duffeler dat het begrip van relatiefzinnen in sterke mate wordt beïnvloed door zowel syntactische als semantische factoren. Onder meer de functie van de relatiefzin zelf, de plaats van het eventuele voorzetsel in de zin en de semantiek van dit voorzetsel spelen een belangrijke rol. Tenslotte vond zij geen bewijs voor een cross-linguïstische overdracht van grammaticale kenmerken. De gevonden resultaten geven aanleiding tot een kritische benadering van taalverwervingstheorieën met een eenzijdig syntactische benadering van het begrip van relatiefzinnen.

Meer informatie over het proefschrift in DARE