Dutch Design

11-04-2018

15.45

Aula

Transnational Material Politics

J. Ozório de Almeida Meroz

prof.dr. G.E.E. Verstraete, copromotoren prof.dr. T.R.A. de Rijk, dr. J.C. Gimeno Martínez

Faculteit der Geesteswetenschappen

Kunst, cultuur en geschiedenis

Promotie

Wat is precies Dutch Design? En door welke transnationale politieke en materiële processen is Nederlandse vormgeving opgevat als een nationale praktijk? Joana Ozorio de Almeida Meroz beantwoordt deze vraag door te laten zien hoe het idee van Nederlandse vormgeving sociaal en materieel geconstrueerd is - telkens weer en telkens anders - op het snijvlak van nationaliserende imperatieven en transnationale netwerken.

Dit jaar wordt het vijfentwintigjarig jubileum van Dutch Design op verschillende wijze gevierd onder de naam 2017: Het jaar van Mondriaan tot Dutch Design. Sommigen zullen zich afvragen bij de willekeur van de ogenschijnlijke geboortedatum van Dutch Design (1992?). Het is de bedoeling dat de vieringen samenvallen met de honderdjarige herdenking van De Stijl (1917-1931) - de spreekwoordelijke voorvader van Dutch Design.

De naam van de viering 2017: Het jaar van Mondriaan tot Dutch Design, weerspiegelt de relatie tussen de vroeg twintigste-eeuwse kunstbeweging en het Nederlandse design van vandaag. En dus werken overheden, reisbureaus, musea en academies in tal van tentoonstellingen en evenementen samen, die de erfenis van De Stijl verbinden met het werk van hedendaagse Nederlandse ontwerpers.

Wat ook het Nederlandse ontwerp mag zijn, gebeurtenissen zoals deze geven aan dat het Nederlandse ontwerp zeker een flexibele en gewilde bron is geworden die kan worden gebruikt om meerdere culturele, educatieve, politieke en economische agenda's vooruit te helpen.