IOVIS Oorlog & Vrede Lezingen

17-05-2018

16:00 – 17:30 (vanaf 15:30 inloop met koffie en thee)

Vrije Universiteit Amsterdam, W&N gebouw, zaal WN-C629

IOVIS Oorlog & Vrede Lezingen

Fernando Enns, hoogleraar Theologie en Ethiek (VU) en directeur van de Amsterdam Centre for Religion and Peace & Justice Studies

Faculteit der Geesteswetenschappen

Overig

Lezing

IOVIS Centre for Peace and Conflict en VUvereniging nodigen je uit voor vier Oorlog & Vrede lezingen op donderdagmiddagen in mei en juni 2018. VU-wetenschappers delen hun kennis en inzichten op verschillende dimensies van vrede en oorlog. Samen verkennen we de politieke besluiten om militaire missies in te zetten zoals in Afghanistan, Bosnië, Irak, Libië en Mali, en leren we praktische vaardigheden voor conflictbemiddeling. We onderzoeken de psychologische impact van oorlogsgeweld en ontrafelen de morele gronden voor oorlogsvoering.

Lezing 17 mei
Nieuwe oorlogen, ‘terrorisme’, en vredesopbouw in de 21ste eeuw: De theorie van de Rechtvaardige Oorlog herzien of verwerpen?

De aanhoudende oorlog in Syrië is één van de vele voorbeelden van de ethische dilemma’s waarmee de internationale gemeenschap wordt geconfronteerd in tijden van conflict en oorlog. Van oudsher werd de “Just War” doctrine toegepast, een leer die over een periode van meer dan 1700 jaar werd ontwikkeld binnen een Christelijk-vormgegeven filosofie en ethiek. In de loop van de wereldpolitieke ontwikkelingen in de 20ste eeuw, werd deze doctrine steeds meer in twijfel getrokken, met name tijdens de zogenaamde “Koude Oorlog”. Na 1990 zien we verschillende ontwikkelingen; aan de ene kant startte de internationale gemeenschap een nieuw debat over zogenaamde “humanitaire interventies” – en paste deze ook toe. Dit heeft zich verder ontwikkeld tot het principe van de “Responsibility to Protect”. Aan de andere kant werd de Just War doctrine een nieuw leven ingeroepen. Er zijn altijd stemmen geweest tegen allerlei vormen van militair geweld – zo adopteerde de World Council of Churches bijvoorbeeld een countermodel van “Just Peace”. In feite voldoet de internationale gemeenschap niet aan de eigen normen – het beschermen van elementaire mensenrechten – met name tijdens gewelddadige conflicten.  Zijn er geen oplossingen? In de derde uit de reeks IOVIS Oorlog en Vrede Lezingen, geeft Professor Fernando Enns een overzicht van de verschillende opvattingen van “Just War” tegenover “Just Peace”. De dilemma’s rondom het principe van de “Responsibility to Protect” worden besproken, en een nieuw model van “Just Policing” voor internationale conflicten zal worden geïntroduceerd.

Gespreksleiding: Willem Schoonen, voorzitter VUvereniging.
De voertaal is Engels.

Een certificaat van deelname wordt uitgereikt als je alle lezingen hebt bijgewoond (registratie op evenement noodzakelijk).

Voor meer informatie over de serie zie VUvereniging.

De lezingenreeks is een aanloop naar het nieuwe interdisciplinaire minorprogramma Peace & Conflict Studies van de VU en start in september 2018. empty

empty

 

 

emptyempty