Vrijheid van wetenschapsbeoefening in Nederland

22-05-2018

14.15 - 17.00 uur

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Grote Zaal, Prinsessegracht 23, 2514 AP, Den Haag

Vrijheid van wetenschapsbeoefening in Nederland

Met onder meer Martin van Hees

Faculteit der Geesteswetenschappen

Overig

Symposium / Seminar

Om goede en integere wetenschap te waarborgen heeft Nederland een systeem van wetten, gedragscodes en regelingen, waarin veel aandacht is voor thema’s als onpartijdigheid, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Dat systeem werkt best goed, was de conclusie van het vorige maand verschenen KNAW-advies Vrijheid van wetenschapsbeoefening in Nederland. Met welke gedragscodes hebben we in Nederland eigenlijk te maken, en hoe worden ze toegepast? En hoe moeten we begrippen als vrijheid, objectiviteit, integriteit, onafhankelijkheid en vertrouwen interpreteren?

Deelnemers zijn:

• Belle Derks, hoogleraar psychologische perspectieven op organisatiegedrag binnen instituties, Universiteit Utrecht en voorzitter De Jonge Akademie
• Martin van Hees, hoogleraar ethiek, Vrije Universiteit Amsterdam
• John Marks, vicevoorzitter Nederlandse UNESCO-commissie
• Nico Schrijver, hoogleraar internationaal publiekrecht, Universiteit Leiden en voorzitter Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening van de KNAW
• Carel Stolker, rector magnificus, Universiteit Leiden

José van Dijck, president KNAW, is dagvoorzitter.

Meer informatie en aanmelden via de website van KNAW