Leven in het Antropoceen

16-02-2018

15.30 uur

Hoofdgebouw VU, zaal 10AOO

"Leven in het Antropoceen" met Denker des Vaderlands René ten Bos

René ten BOs

Faculteit der Geesteswetenschappen

Profileringsthema: Science for Sustainability

Lezing

Hoe overleven we het antropoceen? Dit tijdperk van ecologische catastrofes vraagt om een fundamentele herbezinning over de rol die mensen spelen op deze planeet. Denker des Vaderlands René ten Bos pleit voor een ecologische mentaliteit die een enerzijds streep trekt door techno-optimisme en anderzijds een streep door cynisme en onverschilligheid. Ecologisch denken is niet leuk en biedt evenmin panacees. Maar geen beloftes is altijd beter dan loze beloftes.

Het Environmental Humanities Center nodigt je uit: René ten Bos, de Denker des Vaderlands, komt naar de Vrije Universiteit Amsterdam.

Aanmelden via www.environmentalhumanitiescenter.com