Congres: Brains, Buildings, Business

29-11-2018 | 30-11-2018

Beide dagen van 9.30 tot 16.30 uur

VU Hoofdgebouw (Dag 1) en Symphony's (Auditorium), George Gerschwinlaan 22-28, 1082 MT Amsterdam (Dag 2)

Congres Brains, Buildings, Business - De Vrije Universiteit en de Zuidas

CLUE+ Research Institute for Culture, History and Heritage

Profileringsthema: Connected World

Congres / symposium / seminar

Dit tweedaags congres stelt vragen over verleden, heden en toekomst van de relatie tussen de VU en de Zuidas, tussen universiteit en bedrijfsleven. Dag 1 (29 november) is gewijd aan campusontwikkeling in historisch perspectief, dag 2 (30 november) aan beleid en reflectie ten aanzien van de toenadering van de VU en de Zuidas.

De Vrije Universiteit en de Zuidas groeien snel naar elkaar toe, op weg naar een centrale speler en economisch kenniscentrum van het metropoolgebied Amsterdam. Gezamenlijk staan ze bovendien voor één van de grootste bouwopgaves van Nederland, waarin bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap gemengd zullen worden met wonen, sport, cultuur en horeca. Welke toekomstvisies schuilen hierachter, in ruimtelijk en maatschappelijk opzicht? Is er een gemeenschappelijke agenda? Maar ook: waar liggen de grenzen? Is wetenschap te koop?

Meer informatie over het congres vindt u hier.

Dit congres wordt georganiseerd door CLUE+, interfacultair Research Institute for Culture, Cognition, History and Heritage van de VU; in samenwerking met het Stevin Centre for History of Science and Humanities van de VU; en Gewina, Belgisch-Nederlands genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis.