Congres ‘Van Campus tot Kenniskwartier'

29-11-2018 | 30-11-2018

VU Hoofdgebouw

Congres ‘Van Campus tot Kenniskwartier: De VU en de Zuidas in verleden, heden en toekomst’

CLUE+ Research Institute for Culture, History and Heritage

Kunst, cultuur en geschiedenis

Symposium / Seminar

Donderdag 29 November: Universiteiten en hun campussen: naoorlogse universitaire campusontwikkeling in Nederland en België
Tijdens deze dag zal gekeken worden naar bouw en ontwikkeling van universiteitscampussen vanaf de jaren vijftig: de achterliggende idealen en besluitvorming, maar ook naar gevolgen; heeft de inrichting van de campus bijvoorbeeld invloed gehad op de wijze waarop onderzoek en onderwijs zich aan een specifieke instelling ontwikkelden? De bedoeling van het congres is om vanuit wetenschapshistorisch, universiteitshistorisch, politiekhistorisch, architectuurhistorisch, en historisch-planologisch oogpunt de campus onder de loep te nemen. Hiervoor is een Call for papers uitgeschreven (deadline 1 september).
Voor de Call for papers, zie de website van CLUE+

Belangstellenden voor het geven van een lezing worden uitgenodigd voor 1 september 2018 een voorstel in te dienen bij de organisatoren Ab Flipse (VU, a.c.flipse@vu.nl) of Abel Streefland (TU Delft a.h.streefland@tudelft.nl).

Vrijdag 30 novemberVU en Zuidas
Op deze congresdag staat de steeds inniger wordende relatie tussen de VU (campus) en de Zuidas centraal. Gezamenlijk staan Zuidas en VU garant voor een van de grootse bouwprojecten van Nederland, waarin bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap gemengd zullen worden met wonen, sport, cultuur en horeca. Deze ontwikkeling en specifiek de positie van de VU daarin, is nog nauwelijks onderwerp geweest van wetenschappelijke reflectie. Dit congres beoogt deze thematiek te belichten in de vorm van lezingen en debat. De centrale thematiek is die van gebiedsontwikkeling en de ruimtelijke, intellectuele, sociaal-demografische en economische kanten daarvan.

Dit congres wordt georganiseerd door CLUE+, interfacultair Research Institute for Culture, Cognition, History and Heritage van de VU; in samen werking met het Stevin Centre for History of Science and Humanities van de VU; en Gewina, Belgisch-Nederlands genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis.