Het virus der betrokkenheid

10-04-2019

15.45

Aula

Het virus der betrokkenheid

H.A. Sanders

prof.dr. M.C. 't Hart, copromotor prof.dr. J.M.W.G. Lucassen

Faculteit der Geesteswetenschappen

Kunst, cultuur en geschiedenis

Promotie

Meer informatie over het proefschrift in DARE