Filosofie beoefenen in een rommelige wereld door het stellen van ongemakkelijk vragen

17-05-2019

15.45

Aula

The Human Factor: doing philosophy in a messy world by asking inconvinient questions

prof.dr. C. Dutilh Novaes

Faculteit der Geesteswetenschappen

Wijsbegeerte

Oratie

Het is een algemeen aanvaarde opvatting dat de filosofie zich bezighoudt met abstracte entiteiten die ergens in een platonische hemel zweven, ver verwijderd van menselijke aangelegenheden: filosofie gaat over hoe dingen ‘behoren te zijn’, niet over hoe dingen toevallig in de rommelige menselijke wereld zijn. In tegenstelling tot dit standpunt, betoogt Catarina Dutilh Novaes in haar oratie dat de rommelige menselijke wereld en de praktijken die mensen gebruiken, essentiële objecten zijn voor filosofische analyse.

Ongemakkelijke vragen: verrassende antwoorden
Wat de filosoof doet is vragen stellen over aspecten van het menselijk leven die rechtlijnig en onproblematisch lijken, maar die bij nader inzien verre van voor de hand liggend of eenvoudig zijn. De filosoof problematiseert dus menselijke praktijken door ongemakkelijke vragen te stellen en verrassende antwoorden te geven die vaak botsen met gezond verstand. Daartoe moeten filosofen naar menselijke levens kijken in hun materiële en historische context, en dus vertrouwen op een breed scala aan methoden en in nauw contact met andere disciplines.