Symposium Vrouwen en Migratie

21-06-2019

14:00 - 16:30 uur

VU, debatcentrum 3D

Symposium Vrouwen en Migratie: verhalen door de eeuwen heen

Faculteit Religie en Theologie

Overig

Congres / symposium / seminar

Op 21 juni organiseert het Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism (ACHHP) een symposium over de ervaring van vrouwelijke migranten.

Migratie is al sinds mensenheugenis een mannenaangelegenheid. Waren voor mannen de gevaren van reizen al groot, voor vrouwen waren (en zijn) ze vaak onoverkomelijk. Bovendien treden in migrantenverhalen vooral mannen op de voorgrond: Jezus was een vluchteling; Mozes leidde de exodus uit Egypte; Willem van Oranje vond zijn veilige toevluchthaven in het huidige Duitsland.

Er zijn minder vrouwelijke vluchtelingen dan mannelijke; vrouwelijke rolmodellen voor vluchtelingen waren (en zijn) zeldzaam. Hoewel ze een minderheid vormen, zijn in de loop van eeuwen duizenden vrouwen op de vlucht geweest. Tijdens dit symposium staat de ervaring van vrouwelijk migranten centraal. We reizen door de tijd. Daniel Fogt vertelt ons over gereformeerde vrouwen in ballingschap in zestiende-eeuws Keulen, waarna Nicholas Terpstra een algemeen beeld zal schetsen over vrouwen en religieuze migratie in de vroegmoderne tijd. Craig Harline brengt ons naar de moderne tijd met zijn relaas over de transatlantische migratie van een Vlaams gezin, terwijl Els Kloek ons verhaalt over migrantes in het kader van haar project over 1001 vrouwen. Tussendoor lezen we ook getuigenissen van zestiende-eeuwse vrouwelijke vluchtelingen.

Programma:

14.00Mirjam van Veen: Introductie
14.10Daniel H. Fogt: ‘Gendered Experiences of Exile? Netherlandish Refugees in the Holy Roman Empire, 1571-1600’
14.30Silke Muylaert: Vluchtelingenbrief
14.35Nicholas Terpstra: ‘Women as religious refugees during the early modern period’ (gevolgd door vragen)
15.15Pauze
15.30Craig Harline: ‘Conversion, Migration, and Family: a Reformation Story in the Twentieth Century’
15:50:Silke Muylaert: Vluchtelingenbrief
15.55Els Kloek: ‘1001 vrouwen en migratie’
16.15Vragen
16.30Borrel

Graag vooraf aanmelden via s.muylaert@vu.nl.