Romeins boerderijtje spelen op de computer

19-02-2019

09.45

Aula

Farming along the limes

J.A. Joyce

prof.dr. N.G.A.M. Roymans, copromotor dr. J.W.H.P. Verhagen

Faculteit der Geesteswetenschappen

Kunst, cultuur en geschiedenis

Promotie

Jamie Joyce’s onderzoek gaat over een belangrijke debat in de Romeinse archeologie in Nederland: of rurale en inheemse boeren een surplus van graan of dierlijke producten voor Romeinse militaire en stedelijke nederzettingen konden produceren. Zijn onderzoek gaat niet alleen over of surplus productie mogelijk was maar ook over hoe rurale en inheemse boeren een surplus konden produceren.

Joyce gebruikt een simulatiemodel om verschillende landbouwstrategieën te toetsen. Hierdoor kan de impact op landgebruik en op de arbeidskosten worden geanalyseerd. Hij geeft inzicht in hoe de beschikbaarheid van land en  arbeidskrachteninheemse boeren heeft beperkt en nieuwe hypothesen over welke landbouwstrategieën haalbaar waren. Daarnaast ontwikkelde Joyce nieuwe hypothesen over hoe rurale boeren militaire en stedelijke nederzettingen in de studieregio konden voorzien.  

Uit de resultaten blijkt dat de beschikbaarheid van arbeidskrachten  de meest beperkend factor was voor rurale en inheemse boeren in de studieregio. De boerderijen werden gekenmerkt door een kleine bevolking, wat betekent dat veel landbouwstrategieën niet haalbaar waren omdat er simpelweg te weinig arbeidskrachten waren.  Joyce bevestigt echter ook dat de voorziening van Romeinse militaire en stedelijke nederzettingen mogelijk was door inheemse boeren. Hij creëerde ook een nieuwe en innovatieve toepassing voor het onderzoeken van landbouw in het verleden.

Meer informatie over het proefschrift in DARE