Pragmatische factoren in (automatische) beeldbeschrijving

14-10-2019

11.45

Aula

Pragmatic factors in (automatic) image description

C.W.J. van Miltenburg

prof.dr. P.T.J.M. Vossen, dr. D. Elliott

Faculteit der Geesteswetenschappen

Wijsbegeerte

Promotie

Het proefschrift vind je hier.