Stad en grondgebied op het schiereiland Misenum

17-10-2019

15 .45

Aula

Città e territorio nella penisola di Misenum

G. Illiano

prof.dr. G.L.M. Burgers, dr. L. Cicala

Faculteit der Geesteswetenschappen

Wijsbegeerte

Promotie

Meer informatie over het proefschrift