De stad in de religie, de religies in de stad

24-01-2020

9.30 - 17.30 uur

VU hoofdgebouw, PThU-zaal

De stad in de religie, de religies in de stad

Faculteit Religie en Theologie

Overig

Overig

Hoe kijken verschillende religies aan tegen de stad en de stadse cultuur? Welke inspiratie kunnen de verschillende tradities leveren voor een vreed-zaam samenleven, en voor goed burgerschap?

Op vrijdag 24 januari organiseert het Doopsgezind Seminarium een academische studiedag met lezingen vanuit diverse disciplines (religiewetenschappen, filosofie, antropologie, theologie) en vanuit multireligieus perspectief.
Gastheer: Chris Doude van Troostwijk, visiting professor Vrijzinnige Theologie, Doopsgezind Seminarium (VU).

Een dag vooraf gaande aan de studiedag vindt een discussiemiddag en boekpresentatie plaats; 12.15 - 17.00 uuur, Singelkerk, Singel 452, Amsterdam. Aanleiding voor beide activiteiten is het verschijnen van de Nederlandse vertaling De grote stad - een bijbels perspectief van filosoof Jacques Ellul (oorspronkelijke titel: Sans feu, ni lieu) bij uitgeverij Skandalon.

Aanmelden is noodzakelijk
Voor deelname en lunch wordt een bijdrage gevraagd van € 10, over te maken naar NL41 ABNA 0243 4938 78, Algemene Doopsgezinde Societeit, onder vermelding van ‘Stad in de religie’ (of te betalen op de dag zelf). Indien u een bewijs van deelname wenst, wordt u verzocht dit bij uw aanmelding te vermelden. Voor vragen: Iris Speckmann, wetenschappelijk medewerker Doopsgezind Seminarium, I.speckmann@vu.nl, mobiel 0630372790.

Download het programma (pdf).