Waar oorzaak en gevolg samenkomen

25-02-2020

13.45

Aula

Onset Causation and Extended Causation from the Perspective of Event Integration

J.M. Li

prof.dr. A.J. Cienki, prof.dr. F. Li

Faculteit der Geesteswetenschappen

Wijsbegeerte

Promotie

In termen van de temporele relatie tussen oorzaak en gevolg valt causaliteit in aanvang en in uitgebreide causaliteit. In de situatie waarbij het oorzakelijk verband optreedt, is de oorzaak aan het effect grenzend. Ter vergelijking: in het geval van een uitgebreid oorzakelijk verband vinden de oorzaak en het gevolg gelijktijdig plaats. Er is overlap tussen hen. Voorbeelden vertegenwoordigen respectievelijk begin en uitgebreid: Ik schoof de doos over het ijs door hem een ​​duw te geven en Ik schoof de doos over het ijs door erop te duwen

Jinmei Li stelt een hypothese voor van gebeurtenisintegratie, die zegt: beginnende causale ketens worden eerder geïnterpreteerd als twee of meer gebeurtenissen en vertegenwoordigd door meer dan één clausule vanwege de contiguïteit van het eindpunt van de oorzaak en het startpunt van het effect ; terwijl uitgebreide causale ketens waarschijnlijk worden geïnterpreteerd als één gebeurtenis en worden gecodeerd door een enkele clausule vanwege de co-extensiviteit van de oorzaak en het gevolg.

De ruimtelijk-tijdelijke eigenschappen van causaal gerelateerde gebeurtenissen waren van invloed op hoe conceptueel een causale keten en uitgebreide causale keten worden geconstrueerd en syntactisch beschreven in termen van gebeurtenisintegratie. In zowel Mandarijn- als Engelssprekende groepen, vergeleken met beginnende causale ketens, tonen uitgebreide causale ketens een significante voorkeur om te worden opgevat als afzonderlijke macro-gebeurtenissen met een lage mate van granulariteit en uitgebreide causale ketens tonen een significante voorkeur om te worden gecodeerd door enkele clausules in plaats van twee clausules.

Li's proefschrift breidt het bereik van zowel de causaliteitstheorie als de eventintegratietheorie uit, die niet alleen een licht werpt op de categorisatie van het begrip 'causation' en het onderzoek naar causaliteit in verschillende talen, maar heeft ook implicaties voor studies naar integratie van evenementen, segmentatie van gebeurtenissen, gebeurtenisperceptie en geheugen. Bovendien is deze studie ook van groot belang voor lesgeven en vertalen.

Meer informatie over het proefschrift