Segmentale en suprasegmentale fonologie van het Nambikwara do Campo (Zuid-Nambikwara)

28-02-2020

09.45

Aula

Fonologia segmental e suprassegmental do Nambikwara do Campo (Nambikwara do Sul)

P. Mendes Costa

prof.dr. W.L.M. Wetzels, prof.dr. S.V. Telles de Araujo Pereira Lima

Faculteit der Geesteswetenschappen

Wijsbegeerte

Promotie

Het promotieonderzoek van Paula Mendes Costa biedt de fonologische analyse en beschrijving van de taal Nambikwara do Campo in de tak Nambikwara do Sul (Zuid-Nambikwara) van de taalfamilie Nambikwara, een van de 41 overlevende taalfamilies in Brazilië. Nambikwara do Campo wordt gesproken door de Kithãulhu, de Halotesu, de Sawentesu en de inheemse volkeren Wakalitesu (Telles, 2002), die wonen op de inheemse territoria Nambikwara en Sapezal, in de deelstaat Mato Grosso, in de Cerrado-regio.

100 uur opnames
Nambikwara do Campos is een fonologisch complexe taal met een ingewikkelde fonetisch-fonologische interface die vele fonologische processen heeft die een wisselwerking hebben met verschillende aspecten van de grammatica. Om de eerste beschrijving van de segmentale en suprasegmentale fonologie van Nambikwara do Campo te geven, maakte het onderzoek van Mendes Costa gebruik van een corpus bestaande uit ongeveer 100 uur opnames die zij in 2017 in situ had verzameld.

De taal heeft meer klinkers dan medeklinkers. Het stresssysteem van de taal is gevoelig voor lettergreepgewicht en het prosodische systeem is gemengd en combineert stress en lexicale tonen. Dit fonologische (en grammaticale) beschrijvingswerk is hoofdzakelijk gebaseerd op het theoretische kader dat wordt geboden door de niet-lineaire fonologische theorieën.

Bedreigde taal
Nambikwara do Campo is een bedreigde taal die door ongeveer 800 mensen wordt gesproken. De maatschappelijke discussie in de achtergrond van deze studie betreft het feit dat alle bestaande talen en culturen het verdienen om te worden bewaard, niet alleen omwille van de taalkunde als een wetenschappelijke discipline, maar vooral omdat ze een cruciale rol spelen in de constructie van de identiteit van de mensen, en in het behoud van hun tradities en gedeelde herinneringen.

De resultaten van Mendes Costa's promotieonderzoek zullen de leden van de Nambikwara do Campo-groep helpen hun eigen taal te lezen en te schrijven en deze daarom beter te bewaren. Meer in het algemeen zal de aandacht die wordt besteed aan de talen en culturen van minderheidsgroepen het bewustzijn van het belang van de taalkundige en culturele diversiteit van de wereld bevorderen, zoals ook wordt erkend door het besluit dat onlangs door de Verenigde Naties is genomen om het jaar 2019 de Internationaal jaar van inheemse talen.

Meer informatie over het proefschrift