Roel van Steensel benoemd tot bijzonder hoogleraar Leesgedrag

21-04-2016 | 11:21

Roel van Steensel 140x187Stichting Lezen heeft in samenwerking met de Faculteit Geesteswetenschappen dr. Roel van Steensel benoemd tot bijzonder hoogleraar Leesgedrag aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. Hij volgt hiermee hoogleraar Dick Schram op die deze leerstoel tot vorig jaar bekleedde.

Meer kennis over leesbevordering
De leeropdracht behelst onder meer onderzoek naar leessocialisatie en de ontwikkeling van literaire competentie van kinderen, adolescenten en jongvolwassenen. Van Steensel is als onderwijswetenschapper verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft ruime ervaring met empirisch wetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder op het gebied van de ontwikkeling van geletterdheid en leessocialisatie. Hij deed recentelijk onderzoek naar de effectiviteit  van gezinsgerichte taalprogramma’s, naar de rol van vaders in de leesontwikkeling van kinderen en naar de lees- en schrijfontwikkeling van leerlingen in het vmbo.

Tevens heeft Stichting Lezen in samenwerking met de Vakgroep Instructietechnologie van de Universiteit Twente dr. Eliane Segers benoemd tot bijzonder hoogleraar Lezen en Digitale Media. Met de benoeming van Van Steensel en Segers verwacht Stichting Lezen de wetenschappelijke kennis over lezen, leesgedrag en (technische mogelijkheden) voor de praktijk van de leesbevordering te vergroten.

Loopbaan Roel van Steensel
Van Steensel studeerde Taal- en Cultuurstudies (Interculturele Communicatie: NT2) aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg. Aan diezelfde universiteit promoveerde hij in 2006 op een onderzoek naar de effecten van gezinsgerichte en centrumgerichte voor- en vroegschoolse stimuleringsactiviteiten op de geletterde ontwikkeling van jonge kinderen. Na een aanstelling als onderwijsonderzoeker bij het IVA (ook Universiteit van Tilburg) ging hij als postdoc-onderzoeker werken aan de Universiteit van Amsterdam, eerst binnen een onderzoek naar determinanten van de lees- en schrijfontwikkeling van leerlingen in het vmbo, daarna binnen een onderzoek naar de effecten van leesstrategieonderwijs met behulp van het programma ‘Nieuwsbegrip’ en naar de effecten van het ouder-kindprogramma ‘VVE Thuis’ op de ontluikende geletterdheid van kleuters. Sinds 2013 werkt hij als universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Department of Psychology, Education and Child Studies), waar hij onderwijs verzorgt aan de opleiding Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen.

foto: Jorgen Koopmanschap