Faculteit verwelkomt vijf nieuwe promovendi in september

De Faculteit der Geesteswetenschappen heeft dit jaar weer vijf promotievoorstellen mogen indienen bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in de Geesteswetenschappen 2016.

15-06-2016 | 13:09

In het totaal werden 41 voorstellen beoordeeld door het Regieorgaan en het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen, waarvan er 20 konden worden gehonoreerd. De Faculteit is bijzonder verheugd dat al onze vijf promotievoorstellen zijn gehonoreerd en dat ze een kwart van de beschikbare plekken heeft binnengehaald. Dat zegt veel over de kwaliteit van onze promovendi, hun promotores en hun onderzoeksvoorstellen.

Wij feliciteren Steyn Bergs en zijn promotor prof. dr. Katja Kwastek, Miel Groten en zijn promotor prof. dr. Susan Legêne, Eline van Knijff en haar promotor prof. dr. Martine Coene, Michèle Meijer en haar promotor prof. dr. Bas ter Haar Romeny en Ruben Verhagen en zijn promotor prof. dr. Lieven Decock met het verwerven van hun promotieplaats en wij heten hen van harte welkom als onze nieuwe promovendi.

Meer informatie over de onderzoeksvoorstellen