VU-hoogleraar Piek Vossen Cross-domain lid van de KNAW

Piek Vossen, hoogleraar computationele lexicologie, ontwikkelt computermodellen die taal begrijpen. Vossen leidde EuroWordNet, een project waarbij woorden in acht talen via hun betekenis met elkaar verbonden worden en samen een groot netwerk (spinnenweb) vormen. Computers gebruiken zulke netwerken om het verschil te zien tussen bijvoorbeeld bank als spaarbank en zitbank in een tekst.

10-05-2017 | 10:35

Verder wordt Piek Vossen beschouwd als de belangrijkste Nederlandse onderzoeker op het gebied van text-mining. Hij bedacht de 'Geschiedenisrecorder': een computersysteem dat massaal nieuwsberichten leest, gebeurtenissen herkent en aan elkaar koppelt om zo automatisch de geschiedenis over jaren vast te leggen. Vossen werkte zo'n tien jaar in het bedrijfsleven voor zijn bliksemcarrière in de wetenschap begon. Extra bijzonder is dat Vossen is in drie van de vier domeinen van de KNAW is benoemd (Cross-domain), te weten Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen, Geesteswetenschappen en Natuur- en Technische Wetenschappen.

Meer informatie vind je op de website van de KNAW