VU-studenten zoeken oplossingen voor leegstaand erfgoed in Nederland

Lustrumeditie Week van het Lege Gebouw van 18 t/m 22 mei 2017 in Soesterberg

16-05-2017 | 11:09

VU-studenten werken samen met studenten uit heel Nederland aan hergebruik van leegstaand erfgoed voor het oplossen van maatschappelijke problemen. Hiermee leveren zij een belangrijke bijdrage aan de oplossing van de leegstand van gebouwen in Nederland veroorzaakt door de laatste economische crisis. Tijdens de Week van het Lege Gebouw van 18 t/m 22 mei werken zij samen met architecten Ronald Rietveld en Christofer Mayer en andere experts aan de uitwerking van hun ideeën. Zes plannen worden uiteindelijke gepresenteerd aan de erfgoedeigenaren en de provincie Utrecht. De Week van het Lege Gebouw editie 2017 wordt georganiseerd door het onderzoeksinstituut CLUE+ en de opleiding Heritage Studies van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Nederland heeft in Europa een voortrekkersrol op het gebied van herbestemming van bebouwd erfgoed, van kerken tot fabriekscomplexen. De Week van het Lege Gebouw is daarbij een uniek, jaarlijks terugkerend ijkpunt. Tijdens deze week wordt op grond van de nieuwste inzichten gewerkt aan herbestemmingsplannen voor een leegstaand gebouw, met oog voor gebiedsontwikkeling op het vlak van cultuur en erfgoed, recreatie en toerisme, milieu en leefomgeving. VU-hoogleraar Gert-Jan Burgers en directeur van CLUE+: ”De economische crisis heeft in veel steden geleid tot leegstand van kantoren en fabrieken. Maar wat moet er met die leegstand gebeuren? Er ligt een enorme druk op het traditionele erfgoed, terwijl de gebouwen die leegstaan langzaamaan ook een erfgoedstatus hebben gekregen. Onze studenten erfgoedstudies leveren een belangrijke bijdrage aan dit probleem.”

Vliegbasis Soesterberg
De studenten krijgen de opdracht om het Officierscasino - in 1940 door de Duitse bezetters gebouwd als ontspanningsoord voor Duitse officieren gelegerd op de vliegbasis Soesterberg - een nieuwe bestemming te geven. Nu de vliegbasis en omgeving niet langer een militaire functie hebben, wordt het voorheen afgesloten militaire landschap ontsloten als recreatiegebied, waarvan het gelaagde verleden leefbaar dient te worden gemaakt. Linde Egberts, medeorganisator van de Week van het Lege Gebouw: “De vraag is welke betekenis de historische en architectuurhistorische waarden van het casino kunnen hebben in het vinden van een nieuwe functie, te midden van deze landschappelijke verandering. De eindresultaten worden gepresenteerd aan de eigenaar van het pand, aan ‘probleemeigenaren’ en aan een panel van deskundigen.”

Publieksprogramma

Op vrijdag 19 mei vindt de studiedag ‘Geheim erfgoed onthuld’ plaats met bijdrages van herbestemmingsexperts Liesbeth Jansen, Annette Bos en Gustaaf Boissevain en keynote lezingen van architecten Ronald Rietveld (RAAAF) en Christofer Mayer (Raumlabor) in het avondprogramma. Meer informatie over het publieksprogramma en aanmelden op de website van de Week van het Lege Gebouw.

Partners
De Week van het Lege Gebouw 2017 wordt mede mogelijk gemaakt door: AM CONSULT, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ANNA Vastgoed & Cultuur, Provincie Utrecht, Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond en Platform VOER.