In Memoriam: prof. dr. Ben Peperkamp

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze collega prof. dr. Ben Josef Peperkamp. Ben is zaterdag 18 november op 58 jarige leeftijd in het VUmc zeer plotseling overleden aan de gevolgen van een longembolie.

20-11-2017 | 11:23

Ben is geboren op 21 april 1959 in Den Haag en studeerde Nederlandse Taal en Letterkunde en Algemene Literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht en is daar in 1987 afgestudeerd.
Na voltooiing van zijn dissertatie - Over de dichtkunst; een lezing met demonstraties - die handelt over de poëzie en poëtica van de dichter en bloedfysioloog Leo Vroman, was hij werkzaam als hoofddocent en senior onderzoeker bij de Universiteit Utrecht. Op 1 juni 2007 is Ben in dienst van de VU gekomen als hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde.

Tussen 2010 en 2014 was hij afdelingshoofd van Literatuur en Cultuur. Vanaf 2014 tot september 2017 was hij afdelingshoofd van Taal, Literatuur en Communicatie. Als Hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde stond Ben aan het hoofd van ‘Literatuur en Samenleving’. Sinds 2011 was Ben voorzitter van de Commissie Letteren en Bibliotheken van de Raad van Cultuur. Tot begin dit jaar was hij voorzitter van de Universitaire Bibliotheekcommissie van de VU. In 2017 is hij benoemd als lid van het bestuur “Sociale en Geesteswetenschappen” bij NWO.

Onze gedachten gaan uit naar zijn naaste familieleden. Wij wensen hen veel sterkte met dit grote verlies.

In de hal van de faculteit op de 12de  verdieping (bij 12A-44)  zal gelegenheid zijn het condoleanceregister te tekenen.


Michel ter Hark
Decaan Faculteit der Geesteswetenschappen