Kristin Kleber hoogleraar Ancient Near Eastern Studies / Taal en Cultuur van het Oude Nabije Oosten

Kristin Kleber is per 1 februari 2018 benoemd tot hoogleraar Ancient Near Eastern Studies / Taal en Cultuur van het Oude Nabije Oosten.

29-01-2018 | 13:28

De nieuwe leerstoel richt zich op onderzoek en onderwijs in de talen, culturen en het erfgoed van het Oude Nabije Oosten - de bakermat van de beschaving - van haar oorsprong tot aan de Hellenistische tijd. De leerstoel sluit in het bijzonder aan op de leerstoel van hoogleraar Bas ter Haar Romeny, die zich met de geschiedenis van de klassieke en oosterse culturen vanaf de Hellenistische tijd tot de late Oudheid bezig houdt. Daarnaast is er een verbinding met de leerstoel van hoogleraar Jean Paul Crielaard, die zich als Mediterraan archeoloog in het vroege Griekenland heeft gespecialiseerd.

Verder versterkt de nieuwe leerstoel de verbanden tussen de Faculteit der Geesteswetenschappen en de theologische faculteit vanwege raakvlakken op het gebied van theologie, religiewetenschappen en Semitische talen. Op deze wijze wordt de expertise op het gebied van de oostelijke Mediterrane wereld in de Oudheid op de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) versterkt en verbreed.

Kristen Kleber TextOudheidwetenschappen
De ACASA-opleiding Oudheidwetenschappen waar Kristin Kleber (onder andere) onderwijs verzorgt, reflecteert de interdisciplinaire benadering van de klassieke en oosterse wereld in de Oudheid in een longue durée perspectief en is hiermee vrijwel uniek in Nederland en Europa.

Kristin Kleber: “In musea wereldwijd liggen nog heel veel teksten uit het oude Mesopotamië die nog niet bestudeerd zijn, om maar niet te spreken over wat er nog in landen zoals Syrië, Irak, Iran en andere landen van het Nabije Oosten in de grond ligt. Op dat gebied zijn nog echte ontdekkingen te maken die veel kennis kunnen opleveren over de politieke, sociaaleconomische en religieuze realiteit in deze oude culturen. Deze kennis draagt op haar beurt niet alleen bij aan ons begrip van de oorsprong van onze beschaving, maar ook aan ons inzicht in de wereld van het Oude Testament en de huidige tradities van deze regio, want veel daarvan gaan terug tot de tijd voor de komst van het Islam.”

Over Kristin Kleber
Kristin Kleber ( Duitsland, 1973) studeerde Assyriologie, Archeologie van West-Azië en Semitische Talen aan de Freie Universität Berlin en aan de Johns Hopkins University in Baltimore. Zij promoveerde in 2008 aan de Universität Münster op een onderzoek naar de relatie tussen de Babylonische tempels en de koninklijke administratie in het eerste millennium voor Christus. Tijdens haar promotie werkte ze ook mee aan een onderzoeksproject in Wenen over de economie van Babylonië in de zesde eeuw voor Christus. Van 2008 tot 2010 was ze postdoc bij het Excellence Center Topoi in Berlijn. Sinds herfst 2010 doceert ze op de VU over de talen en culturen van het Oude Nabije Oosten. In 2014 verwierf zij een Vidi-project van NWO waarbinnen ze zich nog tot 2019 samen met twee promovendi en een postdoc bezig houdt met onderzoek naar het belastingstelsel en de administratie van het Oud-Perzische Rijk.