Leven in het Antropoceen. Lezing door Denker des Vaderlands René ten Bos op 16 februari 2018

Environmental Humanities Center van de VU: "Mensen moeten fundamenteel anders gaan denken over de natuur, maatschappij en het klimaat."

12-02-2018 | 14:45

VU-onderzoeker Sjoerd Kluiving van het Environmental Humanities Center (EHC): “Elke dag verschijnen duidelijke verschijnselen van een veranderend klimaat en veranderende maatschappij, maar het is tijd voor een grote denkomslag om een duurzame toekomst te bereiken. Ons centrum stelt telkens opnieuw deze maatschappelijke vragen en voert een doorgaande discussie. De lezing van René ten Bos past in deze ontwikkeling en voert het debat voor het eerst in het Nederlandse taalgebied bij het EHC, juist om binnen Nederland een groter maatschappelijk draagvlak te kunnen bereiken.”

DenkerdesVaderslands_240pxLeven in het Antropoceen
Op vrijdag 16 februari 2018 komt Denker des Vaderlands René ten Bos naar het EHC  van de Vrije Universiteit Amsterdam om een lezing te geven over zijn nieuwe boek ‘Dwalen in het Antropoceen’. Dit tijdperk van ecologische catastrofes vraagt om een fundamentele herbezinning over de rol die mensen spelen op deze planeet. Ten Bos pleit voor een ecologische mentaliteit die een enerzijds streep trekt door techno-optimisme en anderzijds een streep door cynisme en onverschilligheid. Ecologisch denken is niet leuk en biedt evenmin panacees. Maar geen beloftes is altijd beter dan loze beloftes.

Samenwerking tussen diverse vakgebieden
Het laatste boek van Ten Bos is van speciaal belang voor het EHC op de Vrije Universiteit Amsterdam. Het EHC brengt studenten, wetenschappers en geïnteresseerden van het algemeen publiek samen om uitwisseling van ideeën en inzichten te bewerkstelligen. Sjoerd Kluiving: “Vanuit de realisatie dat de problemen van de huidige samenleving oproepen tot een interdisciplinaire aanpak, stimuleren wij debat en discours tussen de sociale en geesteswetenschappen, en natuurwetenschappen. In Nederland, waar men prat gaat de strijd tegen het water, kun je je bijvoorbeeld afvragen hoe ‘amfibisch’ we werkelijk nog zijn , als onze kelders onderlopen bij een zware regenbui. Klimaatverandering en emoties kunnen ook een interessant nieuw onderzoeksthema vormen.” Ten Bos zal in zijn lezing ook op zijn visie op het Antropoceen vanuit diverse vakgebieden toelichten.

Datum: vrijdag 16 februari 2018
Tijd: 15:30 uur
Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam, hoofdgebouw zaal 10A-00

Na afloop van de lezing van de Denker des Vaderlands, ‘Leven in het Anthropoceen’ is er gelegenheid voor vragen en discussie, voorafgaand aan de lezing houdt ten Bos een (openbare) persconferentie (start 14.30 uur).

U bent van harte welkom tijdens de persconferentie en lezing. U kunt zich aanmelden bij Sjoerd Kluiving via e-mail s.j.kluiving@vu.nl

Kijk voor meer informatie op de website van het Environmental Humanities Center.