VU-archeologen halen 8 miljoen euro aan Europese subsidies binnen

VU-archeologen Sjoerd Kluiving en Gert-Jan Burgers hebben elk een subsidie van 4 miljoen euro toegewezen gekregen in het kader van de jaarlijkse EU- Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN)

04-07-2018 | 10:54

VU-archeologen Sjoerd Kluiving en Gert-Jan Burgers hebben elk een subsidie van 4 miljoen euro toegewezen gekregen in het kader van de jaarlijkse EU Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN).  Deze beurs is bedoeld om een nieuwe generatie van creatieve, ondernemende en innovatieve beginnende onderzoekers te trainen, die in staat zijn om de huidige en toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden en om kennis en ideeën om te zetten in producten en diensten voor economisch en sociaal welzijn.

Met deze belangrijke subsidies sturen Sjoerd Kluiving en Gert-Jan Burgers elk een omvangrijk internationaal consortium aan, waarbinnen 15 promovendi worden aangesteld voor onderzoek naar de betekenis van erfgoed en de betekenis van lange termijn landschapsgeschiedenis voor stad en land in de toekomst. Kluiving’s project heet TERRANOVA, dat van Burgers HERILAND. Met deze projecten toont het interfacultaire CLUE+ haar meerwaarde als voedingsbodem voor succesvolle interdisciplinaire onderzoeksinstituten.

TERRANOVA
Sjoerd KluivingTerra Nova is een nieuw leerinitiatief voor het Europese landschap waarbij gekeken wordt naar vroegere en toekomstige omgevingen en energieregimes die beleidsinstrumenten kunnen vormen voor de toekomst. Binnen dit project dat wordt aangestuurd door Sjoerd Kluiving (foto) worden 15 promovendi opgeleid in een internationaal consortium van in totaal 25 universiteiten, bedrijven en Ngo’s verdeeld over 13 Europese landen. Bijzonder aan Terra Nova is dat het een leerinitiatief tussen alfa en bèta is en brengt wetenschappers vanuit de archeologie, geologie, ecologie en landschapsmodellen bij elkaar. De VU-onderzoekers die deelnemen aan het project zijn Sjoerd Kluiving en Mieke Prent (Archeologie-Geesteswetenschappen) en Peter Verburg en Ronald van Balen (beiden Bètawetenschappen).

Toekomstig landschapsbeheer voor een koolstofarme samenleving
Het doel van het TerraNova project is het verbeteren van ons begrip over vroegere omgevingen en energieregimes om een bijdrage te leveren aan toekomstig landschapsbeheer en de transitie naar een koolstofarme samenleving.  De betrokken onderzoekers proberen bijvoorbeeld antwoord te geven op vragen zoals: ‘Kunnen we een balans vinden tussen natuurlijke en culturele landschappen die in ruimte en tijd veranderen?’ en ‘Kunnen we een natuurlijke referentie maken voor Europese landschappen om huidige en toekomstige maatregelen van landschapsplanning, ecosysteemherstel en ‘rewilding’ te evalueren? TerraNova start in het voorjaar van 2019 en biedt ruimte aan drie promovendi – naast twaalf promovendi in andere Europese landen - aan twee verschillende faculteiten van de VU: Geesteswetenschappen en de Bètawetenschappen faculteit.

HERILAND
Gert-Jan Burgers 2HERILAND staat voor Cultural HERItage and the planning of European LANDscapes en wordt een duurzaam  internationaal opleidingsnetwerk (op post-graduate niveau) in onderzoek rondom het thema erfgoed en ruimtelijke ordening. Kernpunt van dit projectvoorstel zijn de veranderingen die zich de afgelopen decennia wereldwijd hebben voorgedaan in de zorg om bebouwd erfgoed in stedelijke context.

Het project wordt van april 2019 tot en met april 2023 door de Europese Commissie gefinancierd in het kader van het Marie Curie ITN programma. HERILAND bestaat uit een consortium van 7 kernpartners en 14 associate partners uit 11 landen en wordt aangestuurd vanuit CLUE+ door VU-hoogleraar Gert-Jan Burgers (Archeologie; foto). De CLUE+/VU-onderzoekers die deelnemen aan het project zijn Henk Scholten en Niels van Manen (School of Business and Economics), Pieter Wagenaar en Jeroen Rodenveld (Sociale Wetenschappen), Linde Egberts, Hans Renes en Gert-Jan Burgers (Geesteswetenschappen).

Praktijk en participatie van burgers
Onder invloed van een verandering van de focus in de erfgoedzorg, heeft een op conservering gerichte praktijk geleidelijk plaats gemaakt voor een ontwikkelingsperspectief. Dit nieuwe perspectief integreert erfgoed in ruimtelijke planning en betrekt burgers in de besluitvorming. Deze nieuwe benadering gaat gepaard met een toename aan historische narratieven die het erfgoed van context voorzien en dienen als bron van informatie en inspiratie voor ontwerpopgaves. Ze brengt historische, sociaalwetenschappelijke, economische en ontwerpende disciplines bijeen om vorm te geven aan deze opgaves.

Het HERILAND project heeft als doel het ontwikkelingsperspectief vanuit een interdisciplinair kader te onderzoeken en een innovatieve benadering te formuleren, waarmee wetenschappelijke narratieven in stedenbouwkundige opdrachten kunnen worden gekoppeld aan lokale herinneringsculturen en burgerparticipatie.