Portable Antiquities of the Netherlands (PAN) bekroond met Dataprijs 2018

Uit handen van NWO-voorzitter Stan Gielen ontving coördinator en VU-archeoloog Stijn Heeren van Portable Antiquities of the Netherlands (PAN) tijdens ‘Celebrating Data! What’s next?’ de Dataprijs 2018 en vijfduizend euro in de categorie ‘Social Sciences/Humanities’.

30-11-2018 | 11:26

De jury roemde de goed doordachte datastructuur, de wijze waarop de data wordt weggeschreven en voor hergebruik beschikbaar wordt gemaakt, gecombineerd met de wijze waarop dit project citizen science bedrijft. Data worden gebaseerd op vondsten van burgers en via de website en andere communicatie ook weer aan hen teruggegeven. Stijn Heeren: “Het geeft een enorme boost om te merken dat wij in de ontwerpfase van PAN de juiste keuzes hebben gemaakt. Heel stimulerend om erkenning te krijgen voor de dataset van PAN, en daarmee ook een extra compliment aan de hobby-archeologen van Nederland, die de gegevens over hun vondsten aan ons hebben geleverd.”

Archeologische metaal vondsten
Het project PAN is opgezet om de privécollecties van met name archeologische metaalvondsten te documenteren en online te presenteren, voor wetenschappelijk onderzoek, monumentenzorg en voor het brede publiek om kennis over erfgoed te vinden en beleven. “PAN gaat het prijzengeld besteden aan extra functionaliteit op de publieke website zodat het brede publiek nog beter de PAN-dataset kan inzien en bevragen,” aldus Heeren.

Het doel van PAN is om oudheidkundige vondsten in privébezit, met name metaalvondsten gevonden met behulp van een metaaldetector, te documenteren en online te publiceren, en zo de informatie over de vondsten en hun vondstlocatie beschikbaar te maken voor wetenschap, erfgoedonderzoek, musea en alle andere geïnteresseerden. PAN maakt deel uit van de North Sea Area Finds Recording Group, een samenwerkingsverband van organisaties die zich richten op registratie van archeologische vondsten. Andere leden zijn het Portable Antiquities Scheme in Engeland en Wales, MEDEA in Vlaanderen en DIME in Denemarken.