Rève Mosman en Tessa Supèr winnaars FGW Scriptieprijzen 2018

Onlangs werden de traditionele scriptieprijzen van FGW uitgereikt.

07-11-2018 | 14:02

Dit jaar kende de jury de prijs voor de beste bachelorscriptie toe aan Rève Mosman (Griekse en Latijnse taal en cultuur) en Tessa Supèr (Filosofie) kreeg de prijs voor beste masterscriptie.

Rève Mosman heeft de prijs voor beste bachelorscriptie 2018 in de wacht gesleept. Zij schreef haar scriptie ‘Dikê & Adikia in Euripides’ Troades’, in het kader van de bachelor Griekse en Latijnse Taal en Cultuur. Volgens het juryrapport: ‘Mosman analyseert het toneelstuk Troades aan de hand van twee begrippen, Dikê & Adikia, rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid. Mosman poneert haar centrale onderzoeksvraag op heldere wijze en gaat snel de diepte in. Op zeer vakkundige en geleerde wijze neemt zij de lezer mee. Mosman toont middels een gestructureerde opbouw wat de genoemde begrippen voor betekenis hebben in het toneelstuk. De hoeveelheid primaire en secundaire bronnen die zij heeft geraadpleegd gaan het bachelorniveau ver te boven.

Tessa Supèr won de prijs voor beste masterscriptie 2018. Zij schreef haar scriptie ‘On the Neuroscience of Ethics and Greene’s Faulty Case Against Deontology’ als eindwerk voor de tweejarige master Philosophy of Neuroscience. Volgens het juryrapport: ‘Op verfrissende en bondige wijze bediscussieert Supèr een relevant thema in het kader van de neurowetenschap en ethiek. Zij stelt hierbij de bekende dual process-theorie van Joshua Greene centraal. Supèr heeft volgens de jury een voorbeeldige scriptie geschreven, met een heldere opbouw en bijna strijdbaar taalgebruik. Middels haar zeer subtiele en sterke analyse overtuigt ze de lezer.

Eervolle vermelding
De jury besloot dit jaar ook een eervolle vermelding te doen, omdat zij ook onder de indruk was van de masterscriptie van Caterina Fossi. Haar scriptie met als titel ‘The Myth of Er: Between Mediation and Immersivity. A Narratological Analysis of Republic 614b2 - 621d3’ schreef ze in het kader van de researchmaster Classics and Ancient Civilizations.

Prijzen
De winnaars ontvangen een geldprijs van €250 en een sculptuur van glaskunstenaar Jan van Koningsveld. Daarnaast nomineert het faculteitsbestuur de winnaars voor de VU-brede scriptieprijs, die in januari 2018 zal worden uitgereikt. De winnaar van de aanmoedigingsprijs ontvangt een geldbedrag van €100.

Juryvoorzitter prof. dr. Johan Koppenol reikte de prijzen uit, tijdens de jaarlijkse feestelijke Graduation Day van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Op deze dag ontvangen masterstudenten van bijna alle opleidingen van FGW hun felbegeerde diploma.

181107 FGW_Scriptieprijzen_2018