VU onder VUur?

Over de politisering van de wetenschap.

06-05-2019 | 9:33

Debat in 3D op 16 mei 2019 van 17.30 – 19.00 uur.

Mensen van de VU: Wat doet de politieke discussie over de mogelijke ideologische bias in het wetenschappelijk klimaat op de Nederlandse universiteiten met jou?  Betrek je die discussie op jezelf? Hoe word jij erdoor beïnvloed, in je lesgeven of in de manier waarop je naar je docent luistert bij voorbeeld? Wat merk je ervan, bij jezelf, bij anderen; wat vind je daar goed aan en wat is problematisch? Wat zijn voor jou de belangrijkste uitgangswaarden voor universitair onderwijs en herken je die voldoende in de praktijken van de VU? We nodigen iedereen uit voor een debat hierover – een gedachtewisseling , waarbij we niet zozeer naar ‘de politiek’ willen wijzen maar vooral hopen dat eigen ervaringen en opvattingen naar voren komen.

Directe aanleiding is het voornemen om een “meldpunt linkse indoctrinatie” open te stellen. Dat kwam voor velen binnen en buiten de universiteiten als een behoorlijke schok. Circa 1600 medewerkers, verspreid over alle universiteiten van het land, en dus ook van de VU, spraken per kerende  post hun verontrusting uit in een open brief die gepubliceerd is op internet. Het plan voor zo’n meldpunt is door onder meer een interventie van de Autoriteit Persoonsgegevens inmiddels ‘opgeschort’. Maar we hebben veel aanwijzingen dat – met of zonder zo’n meldpunt – velen van rechts tot links zich ongemakkelijk voelen om ideologische tegenstellingen en politieke voorkeuren  openlijk te bespreken en bevragen.

Dit gaat niet alleen over onderwijs en de verhouding tussen docenten en studenten; het gaat ook over de achterliggende vraag naar de wisselwerking tussen wetenschap en politiek en de fundamentele academische waarden waar de VU voor wil staan. Een ander thema betreft de verhouding tussen persoonlijke en politieke opvattingen en de professionele rol van de docent; of hoe studenten ook hun eigen opvattingen over politiek en samenleving kwijt kunnen in de interactie met hun docenten.

Kortom, dit debat in de 3D ruimte van de VU over hoe de VU in de samenleving staat, richt zich naar twee kanten: naar de VU en waar we vandaan komen, en naar de huidige context en wat die van ons vraagt. Neutrale wetenschap bestaat niet, docenten zijn geen robots, studenten geen onbeschreven blad, de samenleving geen homogene ‘ontvanger’ van de kennis en inzichten waar de universiteit aan werkt. Hoe geven we het beste vorm aan deze permanente wisselwerking? Wat moet beter, wat kan anders, waar moeten we beslist aan vasthouden? Het zijn grote vragen, vaak met concrete aanleidingen zoals het plan voor het meldpunt, of, eerder, de Nashville verklaring. Kom ze bespreken. Dat is van belang voor de vitaliteit van onze universiteit.

Programma:
17.00 uur        inloop met koffie/thee.
17.30 uur        dagvoorzitter Susan Legêne, Hoogleraar Politieke Geschiedenis, geeft een korte toelichtding op de thematiek van de bijeenkomst.
17.40 uur        college-voorzitter Mirjam van Praag spreekt over de waarden waar de Vrije Universiteit voor wil staan: persoonlijk, betrokken en verantwoordelijk.
17.50 uur        decaan van de Faculteit Religie en Theologie Ruard Ganzevoort spreekt over de uitdagingen van de Nashville verklaring voor zijn faculteit en de universiteit
18.00 uur        socioloog/docent Boris Slijper over de invloed van de politiek op de wetenschap en de onderwijspraktijk
18.10 uur        studenten delen hun ervaringen, hoe kijkt de universitaire studentenraad aan tegen deze discussie
18.25 uur        discussie/debat met de aanwezigen