In memoriam Marjan Groot

Op 3 juni jl. is onze gewaardeerde collega Marjan Groot plotseling overleden. Een grote schok voor iedereen die met haar werkte.

05-07-2019 | 12:12

Marjan Groot was sinds 2016 Universitair Hoofddocent (UHD) Design Geschiedenis en Theorie bij het cluster Kunst en Cultuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Zij was een zeer betrokken en gewaardeerd docent en enthousiast coördinator van de bacheloropleiding Media, Kunst, Design en Architectuur (MKDA). Het condoleanceboek staat dan ook vol met herinneringen van studenten.

Tijdens de crematie waren er veel sprekers uit de faculteit, de museumwereld en haar vorige universiteit. Er werden mooie woorden gesproken die het beeld opriepen van een vrouw zeer toegewijd aan haar wetenschappelijk onderzoek, op het snijvlak van design en kunstgeschiedenis, de vertaling van dit onderzoek naar de museumpraktijk en de begeleiding van studenten, zowel inhoudelijk als op motivationeel vlak.

Ginette Verstraete, opleidingsdirecteur van het cluster Kunst en Cultuur, sprak op haar afscheid: “Toen Marjan in januari 2016 van Leiden naar de VU kwam was het meteen duidelijk: we hadden een ervaren hoofddocent en bekende onderzoeker aan boord die er zin in had. Marjan ontwierp onmiddellijk een nieuwe eerstejaarscursus en nam vele Design-scripties onder haar hoede.”

Marjan Groot was een productief onderzoeker o.a. binnen het Creative Europe programma MOMOWO: Women’s Creativity since the Modern Movement. “Haar blik was van nature analytisch-kritisch tegenover macht, identiteit, technologie, globalisering, de relatie tussen de seksen, en tussen natuur en cultuur. Iedereen met interesse in designgeschiedenis en gender kent het werk van Marjan, in Nederland, Europa maar ook ver daarbuiten“, aldus Verstraete.

Een collega-onderzoeker uit Manchester zei het volgende over Marjan Groot: “We got to know Marjan as sincere, helpful and reliable colleague who was easy to talk to. We had hoped to collaborate with her on another international research project on women architects and designers in the coming years. Her contributions and presence will be sorely missed.”

De faculteit is dankbaar voor wat zij voor ons allen heeft betekend en we gedenken haar met respect. Onze gedachten gaan uit naar haar partner en naaste familieleden.