VU-hoogleraar journalistiekwetenschap Irene Costera Meijer krijgt ICA Journalism Studies Public Engagement Award

Deze internationale prijs voor communicatiewetenschappers wordt op 20 mei tijdens de online ICA conferentie uitgereikt.

20-05-2020 | 13:06

Irene Costera Meijer krijgt de Public Engagement Award vanwege haar bijdrage aan het overbruggen van de kloof tussen de academische wereld en journalistieke praktijk. Haar werk staat in het teken van het ontwikkelen van een diepgaander en genuanceerder begrip van de gebruikers van journalistiek en biedt daardoor inzicht in de manieren waarop journalistiek haar kwaliteit kan verhogen en tegelijkertijd een betere service kan verlenen aan hun publiek.

Wetenschap en praktijk, inspiratie voor innovatie
Uit het juryrapport: “Costera Meijer’s werk staat model voor het type maatschappelijk relevant onderzoek dat de samenleving nodig heeft om fundamentele vraagstukken in de journalistiek en bij nieuwsorganisaties op te lossen. Haar werk is een voorbeeld van hoe academici productief kunnen samenwerken met journalisten in het beter begrijpen wat nieuws doet met mensen en hoe het publiek zich engageert met het nieuws”.  Het rapport citeert een  hoofdredacteur die haar een" inspiratie voor innovatie in de journalistiek" noemt.

Irene Costera Meijer: “Heel lang bestond er een zekere animositeit tussen journalistiek en wetenschap. Wat ik zo fijn vind aan het winnen van deze prijs is dat het de waardering illustreert van de wetenschap voor het ontwikkelen van kennis die bijdraagt aan het oplossen van fundamentele vraagstukken uit de praktijk. Dat houdt veel meer in dan het relevant maken van wetenschappelijke kennis. Nederlandse media nemen in dat opzicht een internationale voorhoedepositie in. Sinds het einde van de jaren negentig hebben ze zich voortdurend door de wetenschap willen laten inspireren. En dat betaalt zich uit. Het vertrouwen van Nederlanders in de journalistieke media behoort tot het hoogste van de wereld. Nederlanders zijn dan ook – terecht -  het minst bezorgd over desinformatie en misinformatie.

Over Irene Costera Meijer
200520 Irene Costera Meijer TEXTIrene Costera Meijer is hoogleraar Journalistiekwetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam en ook verbonden aan de Noorse onderzoeksgroep Mediagebruik en Publieksstudies van de afdeling Informatiekunde en Mediastudies van de Universiteit van Bergen. Haar onderzoekingen naar de invloed van digitalisering op veranderend nieuwsgebruik en naar de ervaringen van waardevolle journalistiek door nieuwsgebruikers zijn gepubliceerd in tal van wetenschappelijke tijdschriften en boeken. Binnenkort verschijnt het boek Changing News Use, Unchanged News Experiences (Routledge) dat ze schreef samen met Tim Groot Kormelink.