Faces of Science breidt uit: twaalf nieuwe onderzoekers gaan bloggen over hun leven in de wetenschap

Hoe ziet je leven er uit als je wetenschapper wordt? Twaalf promovendi gaan verslag doen van hun dagelijks bestaan in de wetenschap, in filmpjes en blogs.

12-03-2020 | 14:22

Ze doen aan verschillende Nederlandse universiteiten onderzoek naar onderwerpen als hiphop en de Nederlandse identiteit, de hersenen van MS-patiënten, vrouwenstemmen in de geschiedenis van de filosofie, en wat er met migranten gebeurt als ze Europa uit worden gezet.

200312 Thirza Lagewaard TekstThirza Lagewaard (Filosofie)
Eén van de twaalf onderzoekers is promovenda Thirza Lagewaard (Filosofie). Thirza richt zich op de vraag hoe er beter kan worden omgegaan met diepgaande meningsverschillen binnen een liberale democratie. Binnen een democratie zijn mensen het vaak oneens met elkaar. Soms staan conflicten het ontwikkelen van goed beleid in de weg, zoals bijvoorbeeld bij klimaatverandering of de aanpak van racisme.

Op de site Facesofscience.nl bloggen al meer dan zestig andere promovendi over hoe het is om te werken in de wetenschap. Zo helpen ze studenten en leerlingen uit 5 en 6 vwo, die staan voor een keuze in hun studie, een realistisch beeld te krijgen van hoe het is om wetenschapper te zijn. Maar de blogs zijn interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in wetenschap.

Faces of Science
Faces of Science is een project van de KNAW, De Jonge Akademie en NEMO Kennislink. Het project wordt gefinancierd door Lira Auteursfonds Reprorecht.

Faces of Science is een online-plek waar bezoekers aan de hand van filmpjes, blogs en artikelen over het onderzoek een kijkje in de wereld van de onderzoeker krijgen. Doel is promovendi uit verschillende vakgebieden in de schijnwerpers te zetten en vooral aan jongeren die staan voor een studiekeuze te laten zien hoe het is om wetenschapper te zijn.