Coronavirus: updates en veelgestelde vragen

Laatste wijziging op dinsdag 13 april: update over de uitgestelde gedeeltelijke opening van het hoger onderwijs.

13-04-2021 | 20:00

Go to English information

GA DIRECT NAAR:

Veelgestelde vragen 
Werken in coronatijd
Studeren in coronatijd 
Tentamens met online proctoring
- Updates: archief

------------- 

VU-CAMPUS IN CORONATIJD
Onderstaande flyers geven een overzicht van de regels die momenteel gelden op de campus voor bezoekers, medewerkers en studenten. Uitgebreide protocollen voor onder meer het geven van onderwijs en onderzoek staan gepubliceerd op VUnet.

Beeld campusprotocol - welkom op de VU
Bezoek aan de VU
Beeld campusprotocol - Werken op de VU
Werken op de VU
Beeld campusprotocol - Studeren aan de VU
Studeren aan de VU

-------------

We houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en plaatsen hier updates als deze het onderwijs, onderzoek en werken op de VU raken. 

-------------          

UPDATE: DINSDAG 13  APRIL - 20.00 UUR

Op dinsdag 13 april heeft het kabinet besloten dat een versoepeling voor het hoger onderwijs nu niet mogelijk is. Dat betekent dat er nu geen wijzigingen zijn voor onderwijs, onderzoek en werken op de campus. Zodra het kabinet  een besluit heeft genomen over versoepelingen voor het hoger onderwijs, volgt er meer informatie op deze pagina en zullen we medewerkers en studenten per mail informeren. 

-------------          

UPDATE: WOENSDAG 24  MAART - 13.00 UUR 

Het kabinet heeft dinsdag 23 maart aangekondigd dat de lockdown vooralsnog wordt verlengd tot en met 20 april 4.30uur. Voor het onderwijs, onderzoek en werken zijn er daarmee op korte termijn nu geen versoepelingen. Wel is er het perspectief dat we eind april met behoud van anderhalve meter en de inzet van zelftesten, gedeeltelijk het onderwijs op de campus weer kunnen opstarten. De komende weken onderzoeken we samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wat  de inzet van sneltesten vraagt en hoe studenten hierover kunnen beschikken. Zodra hier meer over bekend is worden studenten hierover geïnformeerd. De start van het onderwijs in periode vijf blijft voor nu online met uitzondering van het locatiegebonden onderwijs. 

Op 31 maart gaat de avondklok in op 22.00 uur ipv 21.00 uur. De openingstijden van de gebouwen worden dan aangepast. De sluitingstijd van de VU-gebouwen wordt doordeweeks aangepast naar 21.00uur. Tot die tijd geldt de sluitingstijd van 20.00 uur.

Een compleet overzicht van alle huidige maatregelen voor onderwijs, onderzoek en werken op de VU vind je hieronder: 

-------------         

UPDATE: VRIJDAG 12  MAART - 17.00 UUR

De huidige lockdown met de avondklok is verlengd tot en met 31 maart 4.30 uur. Daarmee blijven de eerder genomen maatregelen voor onderwijs, onderzoek en werken op de VU gehandhaafd. 

Zoals bekend zijn op de VU studieplekken beschikbaar voor individueel studeren. Studeren in groepen kan vanuit huis via de diverse online mogelijkheden. We kunnen het niet genoeg benadrukken dat voor individueel studeren op de campus nog steeds geldt: kun je wél thuis studeren, doe dat dan ook thuis en kom niet naar de VU. Dan houden we het samen veilig, zowel onderweg als op de campus. We gaan ervan uit dat je zelf een zorgvuldige inschatting maakt en alleen van de plekken op de VU gebruik maakt als er in je privé-omgeving sprake is van serieuze belemmeringen.

Kom je wel naar de VU, dan kunnen we bij binnenkomst de passen controleren. Studenten van de VU worden toegelaten. Dat geldt ook voor studenten uit Amsterdam die aan andere hogescholen of universiteiten zijn verbonden. Vaak zijn dit studenten die een deel van hun onderwijs aan de VU volgen, bijvoorbeeld via een minor. Hierdoor draagt de VU bij aan het landelijk beperken van reisbewegingen. We hebben de capaciteit om in deze studieplekken te voorzien en sturen dus niet op voorhand studenten weg. Naast de studieplekken in de UB zijn er in het hoofdgebouw ook plekken voor studeren in onderwijs- en algemene ruimten. Het gebruik van studieplekken wordt actief gemonitord en begeleid door stewards. Ben je op de campus en zoek je een plek, schiet dan even een steward aan.

We doen hiermee nogmaals een beroep om je aan de huidige maatregelen te houden om het virus er onder te krijgen. Ofwel: draag een mondkapje en houd je aan de anderhalve meter afstand. Dit vergroot de kans dat de versoepelingen voor het hoger onderwijs door kunnen gaan. De volgende persconferentie staat gepland op 23 maart. We hopen dan meer te kunnen vertellen over wat deze mogelijkheden voor de VU precies inhouden.

-------------         

UPDATE: DINSDAG 9 MAART - 11.30 UUR

Het kabinet heeft maandag 8 maart aangekondigd dat de lockdown met de avondklok vooralsnog wordt verlengd tot en met 31 maart 4.30uur. Daarmee blijven de eerder genomen maatregelen voor onderwijs, onderzoek en werken gehandhaafd. In de update van 23 februari vind je een compleet overzicht van de geldende maatregelen.

In de vooruitblik naar april heeft het kabinet aangegeven dat er mogelijk verruiming komt voor het hoger onderwijs. Vanzelfsprekend is dit afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de besmettingen. Deze volgen we op de voet. We zien hier enorm naar uit, maar vooralsnog doen we een beroep op iedereen om zich aan de maatregelen te houden om het virus er onder te krijgen. Dit vergroot de kans dat de versoepelingen voor het hoger onderwijs door kunnen gaan. De volgende persconferentie staat gepland op 23 maart. We hopen dan te kunnen delen wat deze mogelijkheden voor VU Amsterdam precies inhouden.  

-------------         

UPDATE: DINSDAG 23 FEBRUARI - 20.00 UUR

Het kabinet heeft dinsdag 23 februari aangekondigd dat de lockdown met de avondklok vooralsnog wordt verlengd tot en met 15 maart 4.30uur. Dat betekent voor nu helaas geen versoepelingen, de eerder genomen maatregelen voor de VU blijven gehandhaafd.

Voor studenten:

 • Online onderwijs en tentamens gaan door. Kijk op Canvas voor informatie over jouw opleiding.
 • Locatie-gebonden onderwijs (o.a. practica) waar geen passend online alternatief voor is, gaat door.
 • Studenten die thuis geen geschikte plek hebben om een tentamen te maken, kunnen een tentamenplek aanvragen. Indien een tentamen na 20.00 uur ’s avonds eindigt, geldt de bestaande regeling. Voor deze studenten is een uitzondering op de avondklok van kracht onder strikte voorwaarden. Zij dienen een ‘Eigen verklaring avondklok’ van de Rijksoverheid in te vullen. Ook zal de VU een verklaring verstrekken om na het ingaan van de avondklok te kunnen reizen. Betreffende studenten worden hierover geïnformeerd, nadat zij zich hebben aangemeld voor een tentamenplek  
 • Voor stages zijn de regels die gelden voor het stagebedrijf waar je stage loopt leidend. Moet je voor je stage ’s avonds over straat, dan moet je dit met je stagebedrijf afstemmen en ontvang je van hen een werkgeversverklaring


Voor medewerkers:

 • Werk thuis, tenzij het écht niet anders kan
 • Locatiegebonden onderwijs (o.a. practica) waar geen passend online alternatief voor is, gaat door
 • Locatiegebonden onderzoek blijft nog steeds afgeschaald naar het strikt noodzakelijke niveau
 • Studio’s voor het opnemen van onderwijs zijn beschikbaar binnen de gewijzigde openingstijden
 • Medewerkers die vanwege vitale of bedrijfskritische processen tijdens de avondklok op de campus aanwezig moeten zijn, hebben een werkgeversverklaring ontvangen. Dit proces verloopt via de coronacoördinator van de faculteit/dienst en wordt verstrekt door de HRM Servicedesk. Het is niet mogelijk om zelfstandig bij de HRM Servicedesk een verklaring aan te vragen. Let op ook dien je een ‘Eigen verklaring avondklok’ van de Rijksoverheid mee te nemen. Hier ben je zelf verantwoordelijk voor

Voor iedereen die de VU bezoekt:

 • Houd je aan de regels voor werken en studeren op de VU
 • Neem een bewijs van inschrijving mee of studentenpas
 • Voor medewerkers geldt dat zij hun medewerkerspas meenemen om onze gebouwen binnen te komen

De sluitingstijd van de VU-gebouwen in deze periode is doordeweeks aangepast naar 20.00uur. In het weekend blijft de sluitingstijd 18.00uur. Studenten en medewerkers die op onze campus moeten zijn, moeten zelf rekening houden met hun reistijd zodat ze tijdig thuis zijn.


Studeren en tentamens maken op de campus
Voor studeren op de campus blijft de oproep: kun je wél thuis studeren, doe dat dan ook thuis en kom niet naar de VU. We gaan ervan uit dat je zelf een zorgvuldige inschatting maakt en alleen van de plekken op de VU gebruik maakt als er in je privé-omgeving sprake is van onoverkomelijke belemmeringen. De studieplekken zijn beschikbaar voor individueel studeren. Studeren in groepen kan via de diverse online mogelijkheden.

Tentamens
Alle geplande tentamens gaan door. Alleen voor studenten die echt niet thuis of in hun eigen omgeving een tentamen kunnen maken, biedt de VU een beperkt aantal tentamenplekken aan. Deze plekken moeten worden gereserveerd. We gaan ervan uit dat je zelf een zorgvuldige inschatting maakt en alleen van deze plekken gebruik maakt als er in je privé-omgeving sprake is van onoverkomelijke belemmeringen.  Indien een tentamen na 20.00 uur ’s avonds eindigt, geldt de bestaande regeling. Voor deze studenten is een uitzondering op de avondklok van kracht onder strikte voorwaarden. Zij dienen een ‘Eigen verklaring avondklok’ van de Rijksoverheid in te vullen. Ook zal de VU een verklaring verstrekken om na het ingaan van de avondklok te kunnen reizen. Betreffende studenten worden hierover geïnformeerd.

Onderwijsactiviteiten en stages
Onderwijs op afstand is de norm gedurende het risiconiveau lockdown. Dat geldt voor al het onderwijs m.u.v. locatiegebonden onderwijs (o.a. practica) waar geen passend online alternatief voor is. Kijk op Canvas voor informatie over jouw opleiding.

Stages
Voor stages zijn de regels die gelden voor het stagebedrijf waarin de stage gelopen wordt leidend. Als die activiteiten doorgaan, gaat de stage ook door. De VU doet er alles aan om studenten geen of zo min mogelijk studievertraging op te laten lopen. Daarom gaan de onderzoeksstages op de VU campus door.

Onderwijs buiten de VU
Studenten die ook onderwijs volgen aan andere instellingen dan de VU, worden geadviseerd om de informatie van beide onderwijsorganisaties in de gaten te houden. 

Werken op de campus
Thuiswerken blijft de norm. Daarom herhalen wij onze dringende oproep aan alle medewerkers om thuis te werken, tenzij het écht niet anders kan. Deze oproep geldt ook voor (studie)verenigingen en de medezeggenschap. Een aantal studieverengingen en FSR’en hebben eerder al afspraken gemaakt met de faculteit over werken op de campus. Zij worden gevraagd om – in het licht van de lockdown - eventuele noodzakelijke werkzaamheden op de campus met de faculteit af te stemmen. Kijk op vu.nl/thuiswerken voor tips over hoe je dit goed en gezond kunt doen.

Opnemen en live streamen van onderwijs
Docenten die hun online lessen willen opnemen of live streamen, kunnen daarvoor nog steeds de onderwijsstudio’s reserveren. Ook de initiële onderwijsruimtes met hybride voorzieningen, blijven - mits gereserveerd – beschikbaar voor het streamen en opnemen van onderwijs.

Onderzoek op de campus
Onderzoeksactiviteiten op de campus kunnen doorgaan als deze strikt locatiegebonden zijn. Het onderzoek is afgeschaald naar het minimaal noodzakelijke niveau. Daarbinnen geldt de volgende prioritering van wat we op de campus voorrang geven:

 1. Stagiairs, onderzoekers en begeleiding die nodig is om de stage veilig te laten plaatsvinden
 2. Promovendi - prioriteit binnen deze groep wordt beoordeeld op het ondervinden van mogelijke vertraging
 3. Postdocs

Bijeenkomsten en evenementen
Alleen bijeenkomsten die betrekking hebben op locatiegebonden onderwijs (o.a. practica) mogen doorgaan op locatie. Activiteiten van studieverenigingen, promoties, oraties, diploma-uitreikingen en afscheidsredes kunnen online worden gegeven of uitgesteld. Deze maatregelen blijven van kracht voor minstens de duur van de huidige lockdown.

Universiteitsbibliotheek
Boeken en publicaties blijven - middels reserveren of afspraak - beschikbaar voor onderwijs en onderzoek. Kijk op de website van de UB voor meer informatie.

Let op! Studenten en medewerkers van ACTA en Geneeskunde volgen de informatie die zij vanuit hun eigen faculteiten ontvangen.

-------------                

UPDATE: DINSDAG 9 FEBRUARI - 09.00 UUR  

Het kabinet heeft maandag 8 februari aangekondigd dat de avondklok vooralsnog wordt verlengd tot en met 3 maart 4.30uur. Dat betekent dat de bestaande maatregelen aan de VU blijven gehandhaafd. De sluitingstijd van de VU-gebouwen in deze periode is doordeweeks aangepast naar 20.00uur. In het weekend blijft de sluitingstijd 18.00uur. Studenten en medewerkers die op onze campus moeten zijn, moeten zelf rekening houden met hun reistijd zodat ze tijdig thuis zijn.

Voor een actueel overzicht van de regels bekijk de update van 22 januari.

-------------         

UPDATE: VRIJDAG 22 JANUARI - 11.30 UUR

Het kabinet heeft een avondklok ingevoerd om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De avondklok gaat in op zaterdag 23 januari om 21.00 uur en duurt tot in ieder geval dinsdag 9 februari. In verband met de avondklok wordt de sluitingstijd van de VU-gebouwen in deze periode aangepast naar 20.00uur. Studenten en medewerkers die op onze campus moeten zijn, moeten zelf rekening houden met hun reistijd zodat ze tijdig thuis zijn.

Ondanks dat de meeste onderwijsactiviteiten online plaatsvinden en werkzaamheden vanuit huis uitgevoerd worden, heeft de ingevoerde avondklok consequenties voor noodzakelijk onderzoek en locatie-gebonden onderwijs op onze campus. Daarnaast blijven de maatregelen die op 16 december zijn ingegaan van kracht.  

 • Hieronder een overzicht van de maatregelen die voortkomen uit de avondklok, aangevuld met  een overzicht van de reeds ingevoerde maatregelen.
 • Voor studenten
 • Online onderwijs en tentamens gaan door. Kijk op Canvas voor informatie over jouw opleiding
 • Locatie-gebonden onderwijs (o.a. practica) waar geen passend online alternatief voor is, gaat door. Deze activiteiten eindigen een uur voordat de avondklok ingaat. Kom je dan reistijd tekort? Overleg met de docent voor een oplossing.
 • Studenten die een tentamenplek aanvragen, kunnen daar binnen de gewijzigde openingstijden nog steeds gebruik van maken. Deze plekken zijn bestemd voor studenten die het tentamen thuis niet af kunnen leggen. Indien een tentamen na 20.00 uur ’s avonds eindigt, geldt de bestaande regeling. Het deel op de campus dat is gereserveerd is voor tentamens zal geopend blijven. Voor deze studenten is een uitzondering op de avondklok van kracht onder strikte voorwaarden. Zij dienen een ‘Eigen verklaring avondklok’ van de Rijksoverheid in te vullen. Ook zal de VU een verklaring verstrekken om na het ingaan van de avondklok te kunnen reizen. Betreffende studenten worden hierover geïnformeerd, nadat zij zich hebben aangemeld voor een tentamenplek  
 • Voor stages zijn de regels die gelden voor het stagebedrijf waar je stage loopt leidend. Als die activiteiten doorgaan, gaat de stage ook door. Moet je voor je stage ’s avonds over straat, dan moet je dit met je stagebedrijf afstemmen en ontvang je van hen een werkgeversverklaring
 • Houd bij een bezoek aan de VU zelf rekening met de reistijd zodat je op tijd thuis bent


Voor medewerkers:

 • Werk thuis, tenzij het écht niet anders kan
 • Locatiegebonden onderwijs (o.a. practica) waar geen passend online alternatief voor is, gaat door binnen de gewijzigde openingstijden
 • Locatiegebonden onderzoek wordt nog steeds afgeschaald naar het strikt noodzakelijke niveau
 • Studio’s voor het opnemen van onderwijs blijven beschikbaar binnen de gewijzigde openingstijden
 • Medewerkers die vanwege vitale of bedrijfskritische processen tijdens de avondklok op de campus aanwezig moeten zijn, ontvangen een werkgeversverklaring. Dit proces verloopt via de coronacoördinator van de faculteit/dienst en wordt verstrekt door de HRM Servicedesk. Het is niet mogelijk om zelfstandig bij de HRM Servicedesk een verklaring aan te vragen. Let op ook dien je een ‘Eigen verklaring avondklok’ van de Rijksoverheid mee te nemen. Hier ben je zelf verantwoordelijk voor
 • Houd bij een bezoek aan de VU zelf rekening met de reistijd zodat je op tijd thuis bent
 • Voor iedereen die de VU bezoekt:
 • Houd je aan de regels voor werken en studeren op de VU
 • Neem een bewijs van inschrijving mee of studentenpas
 • Voor medewerkers geldt dat zij hun medewerkerspas meenemen om onze gebouwen binnen te komen
 • Houd bij een bezoek aan de VU zelf rekening met de reistijd om op tijd thuis te zijn


Studeren en tentamens maken op de campus
Voor studeren op de campus blijft de oproep: kun je wél thuis studeren, doe dat dan ook thuis en kom niet naar de VU. We gaan ervan uit dat je zelf een zorgvuldige inschatting maakt en alleen van de plekken op de VU gebruik maakt als er in je privé-omgeving sprake is van onoverkomelijke belemmeringen. De studieplekken zijn beschikbaar voor individueel studeren. Studeren in groepen kan via de diverse online mogelijkheden.

Tentamens
Alle geplande tentamens gaan door. Alleen voor studenten die echt niet thuis of in hun eigen omgeving een tentamen kunnen maken, biedt de VU een beperkt aantal tentamenplekken aan. Deze plekken moeten worden gereserveerd. We gaan ervan uit dat je zelf een zorgvuldige inschatting maakt en alleen van deze plekken gebruik maakt als er in je privé-omgeving sprake is van onoverkomelijke belemmeringen. Studenten die al een plek hebben gereserveerd kunnen daar gebruik van maken. Indien een tentamen na 20.00 uur ’s avonds eindigt, geldt de bestaande regeling. Voor deze studenten is een uitzondering op de avondklok van kracht onder strikte voorwaarden. Zij dienen een ‘Eigen verklaring avondklok’ van de Rijksoverheid in te vullen. Ook zal de VU een verklaring verstrekken om na het ingaan van de avondklok te kunnen reizen. Betreffende studenten worden hierover geïnformeerd.

Onderwijsactiviteiten en stages
Onderwijs op afstand is de norm gedurende de lockdown. Dat geldt voor al het onderwijs m.u.v. locatiegebonden onderwijs (o.a. practica) waar geen passend online alternatief voor is. Studenten die locatiegebonden onderwijs hebben worden hierover geïnformeerd door de faculteit.

Stages
Voor stages zijn de regels die gelden voor het stagebedrijf waarin de stage gelopen wordt leidend. Als die activiteiten doorgaan, gaat de stage ook door. De VU doet er alles aan om studenten geen of zo min mogelijk studievertraging op te laten lopen. Daarom gaan de onderzoeksstages op de VU campus door. Studenten die stage lopen op de VU worden hierover geïnformeerd.

Onderwijs buiten de VU
Studenten die ook onderwijs volgen aan andere instellingen dan de VU, worden geadviseerd om de informatie van beide onderwijsorganisaties in de gaten te houden. 

Werken op de campus
Thuiswerken blijft de norm. Daarom herhalen wij onze dringende oproep aan alle medewerkers om thuis te werken, tenzij het écht niet anders kan. Deze oproep geldt ook voor (studie)verenigingen en de medezeggenschap. Een aantal studieverengingen en FSR’en hebben eerder al afspraken gemaakt met de faculteit over werken op de campus. Zij worden gevraagd om – in het licht van de lockdown - eventuele noodzakelijke werkzaamheden op de campus met de faculteit af te stemmen. Kijk op vu.nl/thuiswerken voor tips over hoe je dit goed en gezond kunt doen.

Opnemen en live streamen van onderwijs
Docenten die hun online lessen willen opnemen of live streamen, kunnen daarvoor nog steeds de onderwijsstudio’s reserveren. Ook de initiële onderwijsruimtes met hybride voorzieningen, blijven - mits gereserveerd – beschikbaar voor het streamen en opnemen van onderwijs.

Onderzoek op de campus
Onderzoeksactiviteiten op de campus kunnen doorgaan als deze strikt locatiegebonden zijn. Onderzoekers worden hierover door hun faculteit geïnformeerd. Het onderzoek wordt afgeschaald naar het minimaal noodzakelijke niveau. Daarbinnen geldt de volgende prioritering van wat we op de campus voorrang geven:

 1. Stagiairs, onderzoekers en begeleiding die nodig is om de stage veilig te laten plaatsvinden
 2. Promovendi - prioriteit binnen deze groep wordt beoordeeld op het ondervinden van mogelijke vertraging
 3. Postdocs

Bijeenkomsten en evenementen
Alleen bijeenkomsten die betrekking hebben op locatiegebonden onderwijs (o.a. practica) mogen doorgaan op locatie. Activiteiten van studieverenigingen, promoties, oraties, diploma-uitreikingen en afscheidsredes kunnen online worden gegeven of uitgesteld. Deze maatregelen blijven van kracht voor minstens de duur van de huidige lockdown.

Universiteitsbibliotheek
Boeken en publicaties blijven - middels reserveren of afspraak - beschikbaar voor onderwijs en onderzoek. Kijk op de website van de UB voor meer informatie.

Let op! Studenten en medewerkers van ACTA en Geneeskunde volgen de informatie die zij vanuit hun eigen faculteiten ontvangen.

-------------        

UPDATE: WOENSDAG 20 JANUARI - 18.00 UUR 

Het kabinet heeft nieuwe coronamaatregelen aangekondigd en gaat met de Tweede Kamer in debat over het invoeren van een avondklok. De volgende maatregelen hebben consequenties voor onderwijs en onderzoek:

Inreisverbod en verplichte quarantaine bij aankomst in NL
Voor bepaalde groepen reizigers uit landen buiten de EU geldt al sinds maart 2020 een inreisverbod.

Vanaf 23 januari 2021 gaan er extra maatregelen in om het aantal reisbewegingen verder te beperken:  

 • inreisverbod uit de landen VK, Zuid-Afrika, Kaapverdië en delen van Zuid-Amerika.
 • voor vertrek uit andere hoog risicolanden naar Nederland geldt een dubbele testverplichting (PCR en sneltest). Dat betekent dat het ook moeilijker wordt om terug te keren naar NL. 
 • lijst met uitzonderingsdoelgroepen op het vlieg verbod is ingekort. Dit betekent dat studenten en kennismigranten die voor kort verblijf (tot 90 dagen) naar Nederland komen niet meer mogen inreizen. 
 • na aankomst moeten alle reizigers 10 dagen in quarantaine.

Meer detailinformatie is te vinden op de website van de rijksoverheid. 

Mogelijke avondklok
Ondanks dat de meeste onderwijsactiviteiten online plaatsvinden en werkzaamheden vanuit huis uitgevoerd worden, heeft een avondklok consequenties voor onderzoek en onderwijs op onze campus. Denk hierbij aan het gebruik van de studie- en tentamenplekken in de avonduren en het locatiegebonden onderzoek. Omdat het Kabinet overeenstemming met de Tweede Kamer moet vinden over deze maatregel is het nog niet duidelijk of en onder welke voorwaarden een avondklok zal worden ingevoerd. Zodra hier meer duidelijkheid over is, worden de maatregelen op deze plek gepubliceerd en zullen medewerkers en studenten per mail worden geïnformeerd.

------------- 

ALGEMENE INFORMATIE

Contact en veelgestelde vragen 
De VU heeft een pagina met veelgestelde vragen over wat het coronavirus betekent voor werken en studeren op de universiteit. Deze wordt zo snel mogelijk aangepast en aangevuld indien er nieuwe informatie beschikbaar is. Ook zijn er contactpunten voor studenten en medewerkers van de VU waar zij hun vragen kunnen stellen.

Actuele informatie over het coronavirus
De meest actuele informatie over het coronavirus lees je op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM monitort de situatie in Nederland en heeft een vragen- en antwoordenpagina ingericht over het coronavirus. De VU volgt de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid, en houdt deze samen met andere Nederlandse universiteiten nauwlettend in de gaten.

Informatienummer en Coronamelder 
De Rijksoverheid heeft een informatienummer geopend voor vragen over het coronavirus: 0800 1351. Daarnaast heeft het Rijk een app geïntroduceerd die je waarschuwt nadat je in de buurt bent geweest van iemand met corona: de CoronaMelder.

GGD informatie voor studenten
De GGD heeft een website ingericht met informatie over het coronavirus voor studenten. We raden studenten aan om deze pagina te bezoeken. Ze hebben hier ook speciale aandacht voor hoe je om moet gaan met testen en een coronavirus besmetting binnen een studentenhuis.

Reizen naar het buitenland
Raadpleeg de pagina met veelgestelde vragen als je een vraag hebt over reizen naar het buitenland namens de VU. Iedereen wordt geadviseerd om voor vertrek naar het buitenland altijd de websites van de Rijksoverheid en het Ministerie van Buitenlandse Zakente bezoeken voor de algemene richtlijnen en reisadviezen.