Coronavirus: Stapsgewijs terug naar de campus

Laatste wijziging op dinsdag 7 juli: update over het onderwijs van de VU tot eind 2020.

07-07-2020 | 15:30

Go to English information

GA DIRECT NAAR:

Veelgestelde vragen 
- VU Campus: protocollen 
Werken in coronatijd
Studeren in coronatijd 
Tentamens met online proctoring
- Updates: archief

-------------

UPDATE: DINSDAG 7 JULI - 15.30 UUR

Tot eind 2020 ‘hybride’ onderwijs aan de VU
Vanwege de beperkte ruimte op de VU door de coronamaatregelen zal tot eind 2020 het onderwijs online worden gegeven, en daar waar kan en mag, op de campus.

Door ons onderwijs ‘hybride’ te organiseren, maken we op de campus ruimte voor (locatiegebonden) onderwijsactiviteiten en ontmoeting. Het fysieke contact tussen studenten onderling en met docenten is cruciaal voor de persoonlijke en academische ontwikkeling, want studeren aan de VU doe je samen.

Eerste semester van collegejaar 2020/2021
Alle hoorcolleges worden gedurende het gehele eerste semester (sept. t/m jan.) online gegeven. Voor alle andere onderwijsvormen, zoals werkcolleges, en tentamens wordt er per periode bekeken wat mogelijk is.

Voor periode 1 (sept./okt) en periode 2 (nov./dec.) is dit inmiddels bekend:

  • Alle hoorcolleges worden online gegeven
  • Alle tentamens worden op afstand afgenomen
  • Alle andere onderwijsvormen: online, en daar waar het kan en mag, op de campus

Een beslissing voor het onderwijs in periode 3 (januari) volgt in oktober.

Als studenten vakken volgen die op de campus gegeven worden, maar zij zelf nog niet naar de VU kunnen of mogen komen, dan worden er (online) alternatieven aangeboden. Helaas is er voor locatiegebonden onderwijs, zoals practica, geen online alternatief mogelijk.

Vanaf 20 juli kunnen studenten zich intekenen voor het onderwijs in periode 1 en laten de roosters zien welke onderwijsactiviteiten weer op de campus plaatsvinden. Omdat we de campus vanwege de coronamaatregelen beperkt kunnen gebruiken, zal dit gespreid zijn en voornamelijk gaan om practica en werkgroepen. Het kan daarom zo zijn dat studenten pas in oktober of nog later op de campus komen voor het volgen van onderwijs. Als er in de roosters geen locatie staat weergeven, dan wordt het onderwijs online aangeboden.

-------------

UPDATE: WOENSDAG 1 JULI - 16.00 UUR   

Vanaf 1 september zijn er drie mogelijkheden om te promoveren op de VU Amsterdam. 

  1. Fysiek: met - naast de commissie - maximaal 30 gasten in de zaal (receptie voor maximaal 40 gasten mogelijk binnen de VU)
  2. Hybride: commissieleden kunnen online deelnemen aan de fysieke promotie in de aula (receptie voor maximaal 40 gasten mogelijk binnen de VU)
  3. Online: de hele promotieplechtigheid is online

Voor oraties en afscheidsredes geldt dat er altijd een livestream beschikbaar is via ons YouTube kanaal. Er mogen maximaal 75 gasten in de zaal inclusief cortège. Een receptie na afloop binnen het hoofdgebouw van de VU is niet mogelijk.

Voor meer informatie kun je terecht op VUnet.

-------------

UPDATE: DONDERDAG 25 JUNI - 16.00 UUR   

OV-beperkingen per 1 augustus van de baan 

Het kabinet heeft op woensdagavond 24 juni nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen bekend gemaakt. Een van de belangrijkste verruimingen is dat vanaf 1 augustus alle reisbeperkingen voor studenten vervallen. Hierdoor ontstaan er meer tijdvakken waarbinnen fysiek onderwijs en ontmoeting op onze campus mogelijk wordt. We hebben hard gewerkt om de opheffing van de reisbeperking voor studenten voor elkaar te krijgen en zijn tevreden dat onze roep om meer fysiek contact tussen studenten onderling en met docenten door het kabinet is gehoord.

De regels van het RIVM (o.a. 1,5 meter afstand houden) en de uitwerking daarvan in onze eigen campusprotocollen blijven van kracht, waardoor de ruimte op de campus ook na 1 augustus nog steeds beperkt zal zijn. Daarom worden alle hoorcolleges in het eerste semester van het nieuwe collegejaar online gegeven en vinden ook werkgroepen voornamelijk online plaats. Dit geldt ook voor het afnemen van tentamens. Dit doen we om de spaarzame ruimte op de campus te gebruiken voor locatiegebonden onderzoek en onderwijs en daarnaast kleinschalige (onderwijs)activiteiten, met een focus op ontmoeten, samenwerken en samen studeren. Dit is belangrijk voor onze huidige studenten en nog meer voor de aankomende studenten die hun weg nog moeten gaan vinden.

Onderwijs op de campus
Onderwijs blijft in periode 1 van het eerste semester voor het merendeel van de studenten online, maar door de OV-verruiming ontstaan er nu meer mogelijkheden om het belangrijke fysieke contact tussen studenten en hun docenten mogelijk te maken. We gaan het zo proberen te organiseren dat iedere student in het eerste semester weer naar de VU kan komen. Dit zal voor de meeste studenten vanaf periode 2 merkbaar worden, omdat de roosters voor periode 1 inmiddels nagenoeg zijn uitgewerkt. In periode 2 gaan we werken met gespreide tijden en een aangepast onderwijsprogramma om de campus zo goed mogelijk te kunnen gebruiken binnen de 1,5 meter-regel. Daarnaast vragen we ook van iedereen die binnen een redelijke afstand van de VU woont om te voet of met de fiets te komen. Hierdoor zal er een beetje meer ruimte in de bus, tram of trein zijn voor diegenen die van een grotere afstand moeten komen.

Bijeenkomsten op de campus
Het kabinet heeft ook versoepelingen aangekondigd voor bijeenkomsten. Een maximum op het aantal bezoekers is komen te vervallen, maar de 1,5 meter-regel blijft gelden. Met ingang van het nieuwe collegejaar worden promoties weer op de campus gepland. Tot die tijd zullen ze online worden georganiseerd. Op dit moment onderzoeken we of er ook voor andere bijeenkomsten op de VU-campus ruimte kan worden gecreëerd.

In gesprek met vervoerders
De VU voert momenteel intensief overleg met o.a. GVB, NS en vertegenwoordigers van de veiligheidsregio. Ook de nieuwe versoepelingen en hoe wij daar invulling aan gaan geven, zijn onderwerp van gesprek. Er worden binnen de versoepelingen nog aanvullende afspraken gemaakt met deze partners. Zodra de afspraken zijn vastgelegd, maken we deze zo snel mogelijk bekend.

-------------

ALGEMENE INFORMATIE

Contact en veelgestelde vragen 
De VU heeft een pagina met veelgestelde vragen over wat het coronavirus betekent voor werken en studeren op de universiteit. Deze wordt zo snel mogelijk aangepast en aangevuld indien er nieuwe informatie beschikbaar is. Ook zijn er contactpunten voor studenten en medewerkers van de VU waar zij hun vragen kunnen stellen.

Actuele informatie over het coronavirus
De meest actuele informatie over het coronavirus lees je op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM monitort de situatie in Nederland en heeft een vragen- en antwoordenpagina ingericht over het coronavirus. De VU volgt de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid, en houdt deze samen met andere Nederlandse universiteiten nauwlettend in de gaten.

Informatienummer Rijksoverheid 
De Rijksoverheid heeft een informatienummer geopend voor vragen over het coronavirus: 0800 1351.

Reizen naar het buitenland
Raadpleeg de pagina met veelgestelde vragen als je een vraag hebt over reizen naar het buitenland namens de VU. Iedereen wordt geadviseerd om voor vertrek naar het buitenland altijd de websites van de Rijksoverheid en het Ministerie van Buitenlandse Zakente bezoeken voor de algemene richtlijnen en reisadviezen.

Wat kunnen mensen doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?
De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen voorkomen. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. 

• Was je handen regelmatig
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Schud geen handen
• Houd 1,5 meter afstand