Gerben Meynen krijgt Vici-beurs voor onderzoek naar verantwoord gebruik van neurotechnologie voor een veiliger samenleving

Neurotechnologie kan helpen om recidive te verminderen.

15-04-2021 | 10:59

210415 Gerben Meynen Vici 2021 TEXTDe Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een Vici-beurs van 1,5 miljoen euro toegekend aan Gerben Meynen. Meynen is bijzonder hoogleraar Ethiek en Psychiatrie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en sinds 1 augustus 2018 hoogleraar Forensische psychiatrie aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen aan de Universiteit Utrecht (UU). Zijn onderzoek aan de UU richt zich met name op toerekeningsvatbaarheid en neurorecht. Het juridische gedeelte van het onderzoek dat hij met de Vici-beurs gaat uitvoeren vindt plaats aan de UU. Het deel ethiek van het onderzoek wordt uitgevoerd aan de VU. De beurs is met 1,5 miljoen euro één van de hoogste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland.


Verantwoord toepassen

Misdrijven brengen de maatschappij veel schade toe. Neurotechnologie zou kunnen helpen recidive te verminderen en de maatschappij veiliger te maken. Maar deze technieken – waarbij hersenen van veroordeelden zelfs zouden kunnen worden veranderd – brengen aanzienlijke risico's met zich mee, bijvoorbeeld voor iemands lichamelijke integriteit. Hoe kunnen ze verantwoord worden toegepast?

Meynen is blij dat hij een Vici-beurs ontvangt, met name omdat zijn onderzoek een interdisciplinaire insteek heeft: “Het bijzondere aan dit project is dat er vanuit recht en ethiek samen gekeken wordt naar de betekenis van neurotechnologie voor het strafrecht.”

Neurorecht
Enerzijds is neurorecht nieuw, anderzijds confronteert het ons met oude vragen over het grensgebied van strafrecht en psychiatrie. Én het laat de noodzaak zien om over de grenzen van de eigen discipline samen te werken.

Vici-beurs
De Vici-financiering maakt samen met de Veni- en Vidi-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma. De Vici is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die met succes hebben aangetoond een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren. De financiering biedt de onderzoeker de gelegenheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie. In totaal ontvangen 33 vooraanstaande wetenschappers ieder 1,5 miljoen euro van de NWO.

Bron: uu.nl
Foto door: Ed van Rijswijk