Monika Kirloskar-Steinbach bijzonder hoogleraar Diversifying Philosophy

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) benoemt per 1 september 2021 Monika Kirloskar-Steinbach tot bijzonder hoogleraar ‘Diversifying Philosophy’.

04-02-2021 | 13:40

Kirloskar-Steinbach is hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Konstanz in Duitsland en doet onderzoek naar onderwerpen als immigratie-ethiek, cultureel pluralisme, structureel onrecht en andere kwesties die verband houden met de publieke filosofie.

Actuele thema’s
De nieuwe leerstoel is gewijd aan actuele thema’s in de filosofie en wordt gefinancierd door de Stichting Bijzondere Leerstoelen VU en de VUvereniging. Eén van de voornaamste thema’s van dit moment is het vergroten van de diversiteit binnen het vakgebied: Diversifying Philosophy. Initiatiefnemer van de leerstoel VU-hoogleraar Marije Martijn: “De filosofie is lang een gesloten discipline geweest, die in onderwijs en onderzoek te zeer gericht is op de Europese traditie - en zelfs daar vaak maar een klein deel van. De canon van zogenaamde Grote Denkers bestaat uit een selectie van witte, Europese mannen, die op twee handen te tellen zijn. De laatste tijd wordt harder dan ooit gewerkt aan het openbreken van de discipline, door meer aandacht voor bijvoorbeeld Indiase en Afrikaanse filosofische tradities, maar er is nog veel werk te verzetten.”

Verandering vakgebied van binnenuit
Decaan van de faculteit Susan Legêne: “We verwelkomen Kirloskar-Steinbach bij de Faculteit Geesteswetenschappen en de afdeling Filosofie, vanwege de wijze waarop zij aan de weg timmert om de diversiteit binnen de filosofie te vergroten. Van belang voor geesteswetenschappen aan de VU is ook de wijze waarop zij daarbij denkt over onze relatie tot materiële cultuur. Vanuit opvattingen over publieksfilosofie betrekt zij verschillende groepen in de samenleving bij de praktijk van het filosofie-onderzoek en -onderwijs.”

210204 210120_Monika_Kirloskar-Seinbach_TEXTKirloskar-Steinbach heeft onder ander de tijdschriften Journal of World Philosophies en Bloomsbury Studies in World Philosophies opgericht voor publicaties op het gebied van "Cross-Cultural Philosophy" en werkt daarin veel samen met niet-Europese denkers. Voorheen werkte ze onder andere als gasthoogleraar aan het South Asia Institute in Heidelberg, aan de Universiteit van Wenen en het Oxford College van Emory University.