Martin van Hees benoemd tot Dean Amsterdam University College

Martin van Hees is hoogleraar bij de afdeling filosofie aan Faculteit der Geesteswetenschappen van de VU. De benoeming gaat in per 1 maart en is voor een periode van 5 jaar.

02-02-2021 | 14:43

De rectoren van VU en UvA zijn zeer verheugd met de benoeming van Martin van Hees tot decaan van het Amsterdam University College (AUC). Karen Maex (rector UvA)zegt hierover: ‘zijn drive voor onderwijs, onderwijsvernieuwing en zijn visie om AUC nadrukkelijker te verbinden met VU en UvA wekken veel vertrouwen om AUC beter te profileren in het huidige onderwijslandschap.’ Vinod Subramaniam (rector VU): ‘gezien zijn ervaring als decaan van het John Stuart Mill College zijn we ervan overtuigd dat hij de juiste persoon is voor deze functie.

Voordat hij hoogleraar ethiek aan de VU werd, was Van Hees hoogleraar ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en hoogleraar politieke theorie aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2016 was Van Hees decaan van het John Stuart Mill College van de Vrije Universiteit Amsterdam en programmadirecteur van de bacheloropleiding Philosophy, Politics and Economics (PPE) van de VU. Van Hees is sinds 2013 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen met een onderzoekfocus op morele en politieke waarden, waaronder de relatie tussen sociale rechtvaardigheid en individuele vrijheid.

210202 Martin van Hees TEXTMartin van Hees: 'Het Amsterdam University College is een prachtig instituut waar verschillende elementen van onderwijsvernieuwing samenkomen. Ik kijk er naar uit om daar een bijdrage aan te leveren.'

AUC is een gezamenlijk onderwijsinstituut van VU en UvA dat een liberal arts and sciences programma aanbiedt op bachelor niveau. Door haar kleinschalige interdisciplinaire programma en een eigen campus, trekt AUC zeer gemotiveerde studenten aan uit Nederland en de hele wereld. De grote verscheidenheid aan achtergronden komt tot leven in het sterke gemeenschapsaspect van het programma. Martin van Hees volgt Prof. Murray Pratt op, wiens termijn op 1 februari 2021 afliep.

De werving en selectie is gezamenlijk gedaan door de decanen van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de UvA en de Faculteit der Bètawetenschappen van de VU, met nauwe betrokkenheid en inspraak van studenten en medewerkers van het AUC.