Statement Vrije Universiteit Amsterdam naar aanleiding van verschijning boek “Ik ga leven” van Lale Gül

12-03-2021 | 15:51

Het recent verschenen boek “Ik ga leven” van Lale Gül, heeft veel positieve maar tegelijkertijd zeer heftige reacties opgeroepen tot doodsbedreigingen toe. De burgemeester van Amsterdam heeft zich in krachtige termen van dat laatste gedistantieerd en aangegeven haar veiligheid scherp in het oog te houden. “Lale staat in een lange Amsterdamse traditie van vrijdenkers die met grote persoonlijke risico’s hun vrijheid opeisen. Lale is moedig en verdient alle steun. Amsterdam mag trots op haar zijn."

Het boek van Lale staat eveneens in een traditie van autobiografische fictie die veel stof doet opwaaien en tot controverses leidt. Boeken waarin vaak nadrukkelijk afstand wordt genomen van de (religieuze) cultuur waarin mensen in zijn opgevoed. In die zin mag ook de Vrije Universiteit Amsterdam trots op haar zijn.

Lale Gül studeert “Literatuur en Samenleving- Nederlands” bij de Faculteit der Geesteswetenschappen van de VU, de faculteit van de Multatulileerstoel, genoemd naar de auteur aan wie zij voor haar boek verschillende motto’s ontleende. De Vrije Universiteit Amsterdam met zijn zeer diverse studentenpopulatie wil een plaats zijn waar al onze studenten zich veilig voelen, wegen vinden naar elkaar, en naar een toekomst waarin iedereen zich thuis voelt en zich kan ontplooien. Dat betekent praten, schrijven, lezen, luisteren, interpreteren en proberen elkaars levenspaden, ontwikkelingen en uitingen te verstaan en bespreekbaar te maken. We zien dat als een belangrijke taak van de universiteit. Daarbij is het beginsel van tolerantie en vrije meningsuiting noodzakelijk, tenzij die meningsuiting wordt gebruikt om aan te zetten tot schade en geweld. De roman doet dit niet. Als universiteit beschermen wij het vrije onderzoek. We moeten onthouden dat afwijkende meningen een onmisbaar onderdeel zijn van het democratisch debat. Op haar eigen wijze geeft Lale Gül in haar roman daaraan uitdrukking. Daarom beschermen we onze studente en zal de VU alles in het werk stellen om haar te ondersteunen bij het vervolg van haar academische carrière.

Susan_Legene-Evita_CopierSusan Legêne, Decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen VU

Copyright foto: Evita Copier